Chương trình đào tạo tháng 8/2019

Posted by | CHƯƠNG TRÌNH HẰNG QUÝ, ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ CÔNG TY, QUẢN LÝ SẢN XUẤT, TIN TỨC | 0 |

Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Quan niệm thường gặp cho rằng thiếu kỹ năng nào chỉ cần bồi dưỡng môn học đó thì sẽ cải thiện ngay khả năng. Theo kinh nghiệm IMT, nâng cao năng lực một cá nhân cần tác động không chỉ phần cứng – là kiến thức, kỹ năng mà còn cần chú trọng vào phần mềm- mindset, thái độ. Các chương trình phát triển được IMT thiết kế đi từ thay đổi mindset đến trang bị công cụ tư duy và từ đó hướng dẫn hành động, kỹ năng

IMT trân trọng giới thiệu chương trình đào tạo tháng 8/2019:

1. Chiến lược – hiểu được làm được và Quản lý được hiệu quả bán hàng

  • Thời gian: 9:00 – 17:00 ngày 14&15/08/2019
  • Đối tượng: Chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo, bộ phận kinh doanh, quản lý khách hàng của doanh nghiệp
  • Hạn chót đăng ký: 09/08/2019

2. Thúc đẩy hiệu suất bằng công cụ OKR

  • Thời gian: 9:00 – 17:00 thứ 4 ngày 21/08/2019
  • Đối tượng: Chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo, quản lý bộ phận chiến lược, vận hành và cá nhân quan tâm
  • Hạn chót đăng ký: 16/08/2019

3. Kaizen hiện trường sản xuất bằng LEAN & IE

  • Thời gian: 9:00 – 17:00 ngày 27, 28&29/08/2019
  • Đối tượng: Giám đốc sản xuất, Quản đốc, Tổ trưởng, giám sát, cá nhân quan tâm đến cải tiến hiện trường
  • Hạn chót đăng ký: 22/08/2019

Thông tin chi tiết và đăng ký, vui lòng liên hệ Ms Phượng – pp@imt.vn – 0962 943037 để được hỗ trợ.


Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Leave a Reply