Học bổng AOTS 2017: Quản lý chất lượng (QCTC2)

Posted by | HỌC BỔNG, QUẢN LÝ SẢN XUẤT | 0 |

Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Viện IMT thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho chương trình học bổng quản lý chất lượng (the Quality Control Training Course – QCTC2) tại Nhật Bản của AOTS. Phần lớn chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ bởi chính phủ Nhật Bản. Tất cả hồ sơ ứng tuyển sẽ được Viện IMT soát xét, tuyển lựa và khuyến nghị đến HIDA.

 

Lợi ích của chương trình

( 1 ) Hiểu đúng các nguyên tắc cơ bản của hoạt động TQM được áp dụng tại các công ty Nhật Bản

( 2 ) Phát triển nhận thức rõ ràng về vai trò của quản lý trong việc thúc đẩy các hoạt động TQM

( 3 ) Phát triển khả năng sử dụng các cơ chế và kỹ thuật cần thiết một cách thực tế để thúc đẩy TQM

( 4 ) Nâng cao khả năng đóng góp cho việc bảo tồn năng lượng trong công ty bằng những nỗ lực giảm tỷ lệ sai lỗi trong quá trình, loại bỏ chất thải và các hoạt động cải tiến bằng cách thực hành TQM

 

Phương pháp đào tạo

  • Khóa học được thiết kế với các bài giảng, case-study, thực hành và tham quan thực tế công ty
  • Khóa học gồm nội dung về các khái niệm và góc nhìn về quản lý chất lượng, TQM; quản lý hàng ngày bằng chính sách, phát triển các cơ chế Quality Assurance, phát triển nguồn nhân lực bằng QC Circles, kiểm soát và phát triển quy trình, thiết lập các hệ thống sản xuất, giải quyết vấn đề và cải tiến liên tục để tiết kiệm năng lượng…

 

Đối tượng phù hợp với chương trình

Các quản lý, supervisor và nhân viên liên quan đến các hoạt động quản lý chất lượng, TQM tại các nhà máy sản xuất. Ứng viên cần có hiểu biết cơ bản về 7 công cụ quản lý chất lượng

 

Thời gian và địa điểm huấn luyện

  • Thời gian: từ ngày 22/02 – 09/03/2018
  • Địa điểm: HIDA Kansai Kenshu Center (Nhật Bản)

 

Thời hạn ứng tuyển và liên hệ

  • Hạn chót ứng tuyển: thứ Sáu, ngày 22/12/2017
  • Liên hệ: Ms. Lâm Thảo (Training Service Manager)  | Tel: + 84 (8) 5449 5969 | Email: ts@www.imt.vn

Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Leave a Reply