Hội nghị “Operational excellence”: cắt giảm chi phí trong sản xuất


Operational Excellence (“vận-hành-xuất-sắc”) thể hiện sự áp dụng đa dạng các nguyên lý, hệ thống, công cụ nhằm hướng đến sự cải tiến liên tục và phát triển bền vững. Hầu hết các triết lý của OE tập trung vào các phương pháp cải tiến liên tục như Lean Manufacturing, Six Sigma, và Scientific Management. OE vượt ra khỏi những mô hình cải tiến truyền thống theo sự kiện và tập trung vào sự thay đổi dài hạn trong văn hoá tổ chức.

09h00 – 12h20

Ngày 08/09/2015

Khách Sạn Grand Hotel Saigon

Số 08 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Giám đốc, cấp quản lý làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, cán bộ Ban cải tiến…


CHỦ ĐỀ


Góc nhìn tuyệt đối về lãng phí: không có chỗ cho định mức

Suy nghĩ khác biệt – Giảm chi phí và giảm tác hại môi trường cùng lúc

Thay đổi tư duy và nâng cao vai trò của toàn công ty trong cắt giảm chi phí để cạnh tranh trong xu hướng toàn cầu hoá

Trực quan – định lượng hao phí và cắt giảm lãng phí trên từng công đoạn. Bài học thực tiễn trong ngành thực phẩm Việt Nam.

Tăng cường hiệu suất trong từng thao tác vận hành

Vận hành tuyệt hảo hướng đến thay đổi dài hạn trong văn hoá tổ chức

Điều kiện hữu hạn – sáng tạo vô hạn

Giải pháp tự động hóa bằng công cụ tự chế


AGENDA


DIỄN THUYẾT – TỌA ĐÀM – ĐẶT CÂU HỎI TRỰC TIẾP

09h00 – 09h05

Khai mạc, Tổng quan tình hình ngành sản xuất VN, xu hướng – Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch – IMT&AVAS


PHIÊN 1: TIÊU CHUẨN HÓA CÔNG VIỆC. ỨNG DỤNG TRONG CẢI TIẾN NĂNG SUẤT NHÂN CÔNG


09h05 – 09h35

Văn hóa cải tiến. Một nghiên cứu đối sánh tại Việt Nam: chìa khóa thực hiện cải tiến thành công tại 60 công ty Nhật Bản và Việt Nam – Ông Tomii Tatsuhiko – Phó chủ tịch – Propharm

09h35 – 10h05

Case study, Tiêu chuẩn hóa công việc thông qua sử dụng các kỹ thuật công nghiệp đối với nhà máy sử dụng nhiều công nhân – Ông Võ Phúc Thịnh, Towa Industrial VN

10h05 – 10h25

Tọa đàm, hỏi đáp, Chủ tọa: IMT; Thành viên: Towa, Vissan, Propharm


PHIÊN 2: CẮT GIẢM HAO PHÍ BẰNG GÓC NHÌN TUYỆT ĐỐI


10h40 – 11h10

Case study, Chương trình tăng hiệu quả sản xuất qua các công cụ đo lường lãng phí theo nguyên vật liệu, chi phí hệ thống và tiện ích của nhà máy sử dụng kết hợp máy móc và nhân công

11h10 – 11h25

Hỏi đáp giữa khán giá & diễn giả, tổng quan MFCA – góc nhìn tuyệt đối về lãng phí – Ông Lưu Nhật Huy – Giám đốc – IMT

11h25- 11h55

Case study, Tự động hóa để tiết giảm chi phí sử dụng các thiết bị tự sáng tạo và chế biến nội bộ – Ông Tôn Thạnh Hoài – Tôn Văn Shell Button

11h55 – 12h15

Tọa đàm, hỏi đáp – Chủ tọa: IMT; Thành viên: Tôn Văn, BIBICA, New Toyo Aluminium Paper Packaging, Propharm

12h15 – 12h20

Bế mạc


*** Vui lòng đăng ký tham dự tại: info@www.imt.vn, SĐT: 08 5449 5969.

Chi phí: 700,000đ/người, có xuất hóa đơn VAT.


Đơn vị tổ chức

logo
Avaslogo

Đơn vị bảo trợ truyền thông