Liên hệ

Viện Phát Triển Quản Trị và Công Nghệ Mới

Institute of Management and Technology promotion (IMT)

402 – 404 Huỳnh Văn Bánh, P 14, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Phone: + 84 (28) 5449 5969;
+ 84 (28) 5449 5968;
+ 84 (28) 6676 5516;
+ 84 (28) 6679 4356;
Email: info@www.imt.vn