Nhat Ban

0

Japan Scholarship 2017 – Học bổng Quản lý doanh nghiệp (VNCM)

Viện IMT trân trọng thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cho chương trình học bổng Quản lý doanh nghiệp cho các công ty tại Việt Nam – The Program on Corporate Management for Vietnam (VNCM) Được phối hợp tổ … Read more


0

Japan Scholaship 2017 – Học bổng Quản lý sản xuất (PMTP)

Viện IMT thông báo đang soát xét, tuyển lựa ứng viên cho chương trình học bổng quản lý sản xuất tại Nhật Bản (the Production Management Training Program – PMTP) của HIDA/AOTS. Chi phí học của chương trình sẽ được hỗ … Read more


0

Học bổng HIDA/AOTS về quản lý thiết kế tại Nhật Bản (PDM)

Ngày 24 tháng 06 năm 2016 - Viện IMT thông báo soát xét, tuyển lựa ứng viên cho chương trình học bổng tu nghiệp quản lý thiết kế tại Nhật Bản (the Program on Design Management - PDM) của HIDA/AOTS. Chi … Read more

1

Học bổng HIDA/AOTS về quản lý doanh nghiệp tại Nhật Bản (VNCM)

Chương trình tu nghiệp quản lý doanh nghiệp tại Nhật Bản - The Program on Corporate Management for Vietnam (VNCM) từ ngày 28/9 đến 11/10/2016. Địa điểm: HIDA Kansai Kenshu Center (KKC), Nhật Bản. Được phối hợp tổ chức bởi … Read more

0

Học bổng HIDA/AOTS về quản lý sản xuất tại Nhật Bản (PMTP)

Ngày 24 tháng 06 năm 2016 - Viện IMT thông báo đang soát xét, tuyển lựa ứng viên cho chương trình học bổng quản lý sản xuất tại Nhật Bản (the Production Management Training Program - PMTP) của HIDA/AOTS. Chi phí … Read more