quan ly thiet ke

0

Học bổng HIDA/AOTS về quản lý thiết kế tại Nhật Bản (PDM)

Ngày 24 tháng 06 năm 2016 - Viện IMT thông báo soát xét, tuyển lựa ứng viên cho chương trình học bổng tu nghiệp quản lý thiết kế tại Nhật Bản (the Program on Design Management - PDM) của HIDA/AOTS. Chi … Read more