Khám phá tri thức

Khám phá
tri thức IMT

1. Chiến lược trong thời kỳ biến động

2. Trở nên linh hoạt và kiên cường

3. Tái tạo văn hóa và sự lãnh đạo

Enabling Excellence

IMT xác lập Sứ mệnh của mình là Thúc đẩy Sự xuất sắc của doanh nghiệp, đóng góp vào sự thịnh vượng của xã hội thông qua các hoạt động tư vấn đẳng cấp quốc tế và nỗ lực phát triển tài năng con người

Chúng tôi có thể giúp quý vị

Hoạt động mới nhất

Một số khách hàng tiêu biểu

“Trong suốt 5 năm làm việc, kể từ khi cùng nhau đặt lại nền tảng Văn hóa của Golden Gate Group đến các chương trình LEAN cho ngành F&B, chúng tôi luôn cảm nhận được chân thành từ dịch vụ của IMT.”

Mr. Hà Thúc Tú

Managing Director, Golden Gate Group

Ông Bùi Minh Tiến

IMT sở hữu lực lượng chuyên gia có khả năng đưa ra các giải pháp có tính hệ thống và giải quyết rốt ráo vấn đề doanh nghiệp, chứ không chỉ là các ý kiến tư vấn chung chung”

Bùi Minh Tiến

Thành viên HĐQT, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bà Hà Thành - Viettel

Chúng tôi nhận được một phương pháp triển khai vừa có cơ sở nghiên cứu vững vàng, vừa mang tính thực tế và chi tiết. Làm việc với IMT là một trải nghiệm thú vị của sự học hỏi và cộng tác thực chất.”

Hà Thành

Giám đốc truyền thông, Tập đoàn Viettel

Logo IMT white

Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ

IMT – Institute of Management and Technology

36 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

+84 (28) 36 200 600 info@imt.vn

Về chúng tôi

Dịch vụ

Bài viết kiến thức