Author Archives: Thong Truong

0

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp với không gian làm việc

Khi thiết kế văn phòng làm việc, các công ty không nên chỉ xem xét các yếu tố về chi phí mà cần phải đánh giá mức độ hiệu quả.


0

Phần mở đầu: 7 công cụ kiểm soát chất lượng

Để làm việc hiệu quả cần công cụ đủ mạnh. Công cụ mạnh giúp xác định đúng việc cần làm (do the right thing) và làm đúng cách (do the thing right).


0

Hướng dẫn công việc hiệu quả

Hướng dẫn công việc (Job Instruction) – một phương pháp đơn giản, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả tức thời để xây dựng được 1 lực lượng nhân viên thạo việc.


0

OEE – Công cụ đơn giản mà hiệu quả

Tổn thất và lãng phí là những yếu tố làm ngăn cản dòng chảy của hệ thống sản xuất.


0

Tư vấn chiến lược và các cấp độ mục tiêu của công ty tư vấn

Tư vấn chiến lược là gì? Các cấp độ mục tiêu của nhà tư vấn chiến lược ra sao?


0

IMT và Nhựa Bình Minh: Hoàn thành Giai đoạn 1 Hành trình Lean

Vừa qua, Viện IMT đã hoàn thành và dự án triển khai Lean có ứng dụng các kỹ thuật Big data vào quản lý tại Công ty Nhựa Bình Minh