Đánh giá doanh nghiệp toàn diện tại Á Đông

TP.HCM, ngày 23/11/2021 –  IMT đã thực hiện chương trình đánh giá doanh nghiệp toàn diện sử dụng khung làm việc ICEA (IMT Comprehensive Enterprise Assessment) cho công ty TNHH Nội thất và Quảng cáo Á Đông.

Tu van cai tien hien truong nha may

Khung đánh giá doanh nghiệp toàn diện ICEA của IMT bao gồm 3 mảng đánh giá chính giúp công ty nhận diện các vấn đề liên quan đến việc tạo ra khả năng cạnh tranh trên thị trường, dựa trên 3 lĩnh vực nền tảng:

Tại Á Đông, IMT đã thực hiện phỏng vấn ban lãnh đạo, các quản lý chủ chốt, đánh giá các chứng cứ thực hành các bài học quản lý công ty tốt theo 125 tiêu điểm đánh giá thuộc khung IMT và xác định lộ trình biến chuyển hệ thống để đạt mức độ xuất sắc cao hơn trong hoạt động.

Về Á Đông

  • Công ty TNHH Nội thất và Quảng cáo Á Đông là doanh nghiệp có bề dày về thiết kế và thi công các công trình nội thất dành cho các chuỗi bán lẻ và thương hiệu lớn như Thế giới đi động, FPT, Apple, Samsung… Để đáp ứng được nhu cầu đơn hàng tăng vọt, Á Đông cần lựa chọn cơ hội, nâng cấp năng lực vận hành xuất sắc tương ứng.

Về IMT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *