Catalog dịch vụ IMT

Posted by | ĐÀO TẠO, HỖ TRỢ HỢP TÁC NHẬT BẢN, HỌC BỔNG, QUẢN LÝ CÔNG TY, QUẢN LÝ SẢN XUẤT, SỰ KIỆN, TIN TỨC | 0 |

Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

IMT xin trân trọng công bố Catalog dịch vụ về các mảng nghiên cứu, tư vấn quản lý, và huấn luyện về tối ưu hóa vận hành, cũng như danh mục các học bổng tu nghiệp hải ngoại và hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế:

IMT_SERVICE-CATALOGUE-Issue-01

Vui lòng rê chuột vào hình bên trên để xem toàn bộ slideshow các dịch vụ tại Viện IMT.


Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Leave a Reply