Chào mừng Cô Bente Sternberg M.S.W. trở thành chuyên gia đội tư vấn phát triển tổ chức IMT

IMT, ngày 17/02/2016 – IMT trân trọng chào đón Ms Bente Sternberg M.S.W. trở thành chuyên gia thuộc đội tư vấn phát triển tổ chức IMT.

Trước khi gia nhập IMT, Ms Bente đã là giảng viên tại ĐH Colorado (1980-1999) và là người sáng lập công ty Primevariable (2000-2015) chuyên nghiên cứu và cố vấn về các giải pháp CRM, phát triển năng lực lãnh đạo, chiến lược đa văn hóa tại US, VN và Australia.

Khách hàng của Ms Bente bao gồm các công ty thuộc Fortune 500 và các công ty lớn khác như Toyota, Mizuho Bank, Bank of Tokyo Mitsubishi, KPMG, PWC, Standard Chartered Bank, Bosch, HP, IBM, AT&T…

Cô sở hữu bằng Cử nhân Tâm lý tại ĐH Chicago và Thạc sĩ xã hội học tại ĐH Colorado.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *