Chủ tịch HIDA họp cùng IMT về các cơ hội hợp tác trong giai đoạn mới

Ngày 24 tháng 07 năm 2015, Chủ tịch HIDA (Hiệp hội phát triển Công nghiệp và nguồn lực hải ngoại Nhật Bản), ngài Kazuo Kaneko đã đến thăm và có cuộc họp tại trụ sở Viện IMT về các cơ hội hợp tác trong giai đoạn mới giữa HIDA và IMT.


Những nội dung chính được đề cập trong buổi làm việc giữa HIDA và IMT bao gồm:

  1. Báo cáo hoạt động của HIDA: tổng kết một số hoạt động chính diễn ra gần đây những và thành tựu nổi bật của HIDA trong các chương trình đào tạo và phái cử chuyên gia, cũng như các chương trình Japanese Language của HRI (HIDA Research Institute).
  2. Báo cáo hoạt động của Viện IMT/AVAS: tổng kết các thành tựu, xu hướng hoạt động gần đây và kế hoạch hành động cho tương lai
  3. Nhu cầu về phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam: báo cáo bởi Viện IMT/AVAS về các nhu cầu hiện nay và những vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam
  4. Những lĩnh vực hợp tác giữa HIDA và IMT/AVAS: thảo luận về việc hợp tác trong tương lai giữa HIDA và IMT/AVAS trong các lĩnh vực tổ chức hiện tại của HIDA (các chương trình vốn ODA, NGCs, HRI) và những cơ hội tiềm năng khác…
  5. Kế hoạch hành động cho việc hợp tác giữa HIDA và IMT/AVAS: kế hoạch dài hạn và kế hoạch ngắn hạn, những nhiệm vụ cần thiết trước cuộc họp tới giữa HIDA và IMT (tháng 01/2016)
Buổi làm việc giữa HIDA và Viện IMT tại trụ sở IMT với sự hiện diện của ngài Kazuo Kaneko – chủ tịch HIDA và đại diện HRI, ông Phạm Ngọc Tuấn – chủ tịch IMT và ông Lưu Nhật Huy – giám đốc điều hành IMT

Những điểm quan trọng được phía HIDA đề cập trong buổi làm việc như kế hoạch trong ngắn hạn và dài hạn chuẩn bị cho việc khởi động các dự án phát triển nguồn nhân lực và trung tâm HRD tại Việt Nam, các hoạt động hợp tác định hướng kinh doanh với HRI…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *