[Đào tạo] Chương trình đào tạo quản lý sản xuất bằng trò chơi

Ngày 14-17/01/2014, IMT phối hợp cùng GDMC tổ chức khóa học cải tiến hiện trường sản xuất bằng mô hình dây chuyền lắp ráp với sự tham gia của học viên từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Giảng viên Adachi Takechi là người hướng dẫn chương trình này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *