Học bổng tu nghiệp Quản lý năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất (PEMM)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

PEMM là học bổng tu nghiệp bởi HIDA/AOTS – Hiệp hội phát triển nguồn lực hải ngoại Nhật Bản , 2/3 chi phí của chương trình được hỗ trợ bởi chính phủ Nhật Bản. Các hồ sơ ứng tuyển sẽ được Viện IMT soát xét, lọc và khuyến nghị đến HIDA/AOTS

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Giúp học viên:
(1) Gia tăng sự hiểu biết về quản lý năng lượng qua những kiến thức thực tế từ các doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản
(2) Có sự hiểu biết sâu hơn về mối quan hệ giữa bảo tồn năng lượng, lợi nhuận của công ty và các lợi thế quản lý
(3) Nhìn nhận lại những mục tiêu của công ty, xây dựng kế hoạch hành động sau khi kết thúc khoá học, giải quyết các vấn đề và thách thức thông qua việc cắt giảm lãng phí trong nhà máy, đồng thời gia tăng hiệu quả về chi phí.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]CHƯƠNG TRÌNH NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO

Các quản lý từ cấp trung đến cấp cao, có tham gia vào quá trình quản lý năng lượng trong các nhà máy sản xuất, sinh sống tại tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, trừ Nhật Bản

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]NGÔN NGỮ

Tất cả các bài giảng, cuộc thảo luận, các bài tập và các chương trình kiến tập sẽ được hướng dẫn bằng tiếng Anh, hoặc tiếng Nhật được thông dịch qua tiếng Anh

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]NỘI DUNG KHÓA HỌC

[Bước chuẩn bị] Học viên chuẩn bị cho bài thuyết trình trong ngày học cuối cùng dựa trên những nội dung trong “báo cáo (1), (2) cung cấp trước khoá học” (Ví dụ: những tình huống, thách thức, vấn đề, và số liệu mục tiêu cần cải tiến về quản lý năng lượng trong chính công ty mình)
[Bước 1] Nghiên cứu các tình huống thực tế về quản lý năng lượng trong các ngành công nghiệp sản xuất của Nhật Bản. Sau đó, đánh giá tổng quan các nội dung liên quan đến nền tảng quản lý nhận thức môi trường, cắt giảm lượng khí CO2 do các nhà máy gây ra, và những mục tiêu về xúc tiến bảo tồn năng lượng trong quá trình quản lý doanh nghiệp
[Bước 2] Nghiên cứu những phương pháp ứng dụng thực tế quản lý năng lượng vào trong các nhà máy và mỗi giai đoạn của quy trình thiết kế và sản xuất, và phát triển sản phẩm
[Bước 3] Xem xét lại các mục tiêu cải tiến tại “báo cáo trước khoá học” và những công việc cần phải hoàn thành để bảo tồn năng lượng. Sau đó, thiết lập kế hoạch hành động để hoàn thành các mục tiêu tại nhà máy/ công ty của mình bằng cách sử dụng tư duy và những tình huống ví dụ trong quản lý năng lượng trước khi thuyết trình các nội dung đó trong ngày học cuối cùng

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH

Mr. Hideki Minoura
Chuyên viên tư vấn cấp cao, Kĩ sư chuyên nghiệp
Panasonic Eco Solution Business Consulting & Training Co., Ltd.

Mr. Minoura là một nhà quản lý tư vấn và phân tích trong hệ thống năng lượng môi trường, hệ thống bảo tồn năng lượng, và hệ thống phát triển sản phẩm. Ông cung cấp chương trình giảng dạy về bảo tồn năng lượng, thúc đẩy sự tinh giản trong quá trình phát triển sản phẩm mới, và các hoạt động cải tiến trong quy trình sản xuất bằng cách sử dụng kinh nghiệm trong quá trình hình thành/ sản xuất những sản phẩm và thiết bị gia đình có sự nhận thức về môi trường tại Mashushita Electric Works Co. Ltd. (Hiện tại là công ty Panasonic)
Ông đã từng giảng dạy trong các chương trình đào tạo của các công ty cả trong và ngoài nước Nhật Bản, tham gia đào tạo tại các chương trình hợp tác cùng HIDA, Japan International Cooperation Agency (JICA), Viện IGES (Global Environment Stategies), và cũng đã từng hướng dẫn về đo lường, chẩn đoán, và các hoạt động cải tiến trong lĩnh vực bảo tồn năng lượng

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM HUẤN LUYỆN

Thời gian: từ ngày 07/12 đến ngày 20/12 năm 2016 (2 tuần)

Địa điểm: HIDA Kansai Kenshu Center (Nhật Bản)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ỨNG TUYỂN & LIÊN HỆ

Hạn chót ứng tuyển: thứ Năm, ngày 22/09/2016
Liên hệ: Ms. Lâm Thảo (Training Service Manager), tel: + 84 (8) 5449 5969; e-mail: ts@www.imt.vn

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *