Chuyển giao chiến lược tại ANT Industries

Tư vấn chiến lược và vận hành

IMT đã thực hiện dự án tư vấn chiến lược công ty và chuyển giao kết quả đến ANT vào tháng 03 năm 2019. Sản phẩm chuyển giao bao gồm tái định hình năng lực cốt lõi, định nghĩa về tầm nhìn – sứ mệnh – triết lý doanh nghiệp, các phân tích tình huống trên tập sản phẩm-khách hàng (PMG), đánh giá năng lực cạnh tranh, phân tích môi trường đến đề ra các lựa chọn chiến lược, mục tiêu chiến lược, chương trình hành động và kế hoạch kiểm soát (policy deployment)

 

Bình Dương, 15 tháng 03 năm 2019 – ANT Industries là nhà cung cấp tủ điện cao cấp và các giải pháp về gia công kim loại tấm cho thị trường nội địa và xuất khẩu với tiêu chuẩn chất lượng cao. Là đối tác của Mitsubishi, IHI, Siemens và LS, ANT Industries có thể cung cấp những sản phẩm với tiêu chuẩn khắt khe nhất về an toàn điện và đạt chứng chỉ Type test đến 1000KVA sớm nhất khu vực Đông Nam Á.

 

Ông Nguyễn Thế Tân, chủ tịch ANT Industries đánh giá “Chiến lược đã chỉ ra được những điều phải làm với các bước đi rõ ràng, giải quyết được những câu hỏi lớn về đầu tư, xây dựng thương hiệu, hợp tác… mà những năm qua Công ty chưa trả lời được một cách thông suốt. Các khuyến nghị trong chiến lược đã được lập tức triển khai và mang lại hiệu quả tức thì tại ANT. Trước đây anh em còn dao động là mình có phù hợp với công ty để đi hay gắn bó lâu dài thì nay đã tìm được câu trả lời rất rõ ràng. Tinh thần nhân viên thay đổi cực kỳ tích cực. Tình hình bán hàng hay vận hành sản xuất cũng được cải thiện nhanh chóng”.

 

Với khả năng tư duy hệ thống và giải quyết vấn đề phức tạp, IMT đã giúp các doanh nghiệp tại các địa phương khác nhau giải quyết các vấn đề trọng tâm và mang lại kết quả đo lường được với tinh thần phục vụ chân thành được duy trì từ những ngày đầu thành lập.

Lập chiến lược công ty
Đội Tư vấn chiến lược làm việc tại ANT Industries

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *