Chuyển giao kết quả dự án tư vấn cải tiến tại Quân Đạt

Bình Dương, tháng 5/2018 –  IMT đã hoàn thành dự án tư vấn cải tiến môi trường làm việc tại Quân Đạt – công ty dẫn đầu thị trường Việt Nam về mặt dựng nhôm kính (aluminium farcade). Trải qua 3 tháng kèm cặp, đội dự án Quân Đạt đã tiếp nhận các kiến thức từ chuyên gia hướng dẫn, thay đổi đáng kể hiện trường sản xuất với 150 mục cải tiến được thực hiện. Nhân sự xưởng sản xuất đã hình thành thói quen chủ động đề xuất và tự thực hiện cải tiến.

Dưới đây là một số kinh nghiệm chủ chốt:

1.Không khí vui vẻ tích cực từ mọi người và sự tham gia của người đứng đầu tổ chức là 2 yếu tố đảm bảo 80% sự thành công của dự án. Đừng đưa ra các biện pháp trừng phạt quá nhiều, người làm sản xuất đã đủ bị áp lực trước những công việc hàng ngày.

2. Các cải tiến phải được phân loại và thống kê để biết rằng chiều hướng thực hiện cải tiến đang cải thiện trên những mặt nào và còn phải phát huy những mặt nào

3. Tưởng thưởng là cần thiết. Đừng đặt nặng tiền bạc. Không khí quan trọng hơn là số tiền.

Công ty Quân Đạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *