Cơ hội tiếp nhận thực tập sinh Nhật Bản (METI Global Internship)

Posted by | TIN TỨC | 0 |

Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

METI Global Internship là chương trình phái cử các thanh niên Nhật Bản sang các quốc gia khác thực tập làm việc trong vòng 03 – 06 tháng. Tại Việt Nam, đã có hơn 120 nhân viên Nhật đến các doanh nghiệp, tổ chức trung tâm, cơ quan nhà nước từ năm 2012.

Chương trình được hỗ trợ tài chính hoàn toàn từ Nhật Bản.

Các doanh nghiệp muốn đăng ký tiếp nhận thực tập sinh người Nhật, xin liên hệ Viện IMT trước 28/03/2016 qua email: bss@www.imt.vn (Ms. Trúc)

METI Internship Program in Vietnam


Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Leave a Reply