Cơ hội tiếp nhận thực tập sinh Nhật Bản (METI Global Internship)

METI Global Internship là chương trình phái cử các thanh niên Nhật Bản sang các quốc gia khác thực tập làm việc trong vòng 03 – 06 tháng. Tại Việt Nam, đã có hơn 120 nhân viên Nhật đến các doanh nghiệp, tổ chức trung tâm, cơ quan nhà nước từ năm 2012.

Chương trình được hỗ trợ tài chính hoàn toàn từ Nhật Bản.

Các doanh nghiệp muốn đăng ký tiếp nhận thực tập sinh người Nhật, xin liên hệ Viện IMT trước 28/03/2016 qua email: bss@www.imt.vn (Ms. Trúc)

METI Internship Program in Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *