Nikkei BP đăng tải về hội nghị Asia Monozukuri 2015 tại Việt Nam

Posted by | HỖ TRỢ HỢP TÁC NHẬT BẢN, TIN TỨC | 1 |

Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Ngày 29 tháng 07 năm 2015, thời báo Nikkei Business Publications đã đăng tải trên page www.nikkeibp.co.jp bài viết chi tiết về hội nghị Monozukuri 2015 được tổ chức tại Việt Nam. Quý vị có nhu cầu tham khảo bài viết xin vui lòng click vào đây.


Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

One Response to “Nikkei BP đăng tải về hội nghị Asia Monozukuri 2015 tại Việt Nam”


Leave a Reply