Học bổng Công nghệ giảm thiểu khí thải carbon (VNSC)

Một phần quan trọng trong kế hoạch Thành phố Thông minh (SmartCity) là tạo ra một cộng đồng dân cư với mức phát sinh carbon tối thiểu. Thành phố Osaka, IMT, IPTC, JBAH và TP.HCM cung cấp học bổng về Công nghệ giảm thiểu khí thải carbon (Carbon Reduction Technology)

 

Số lượng học bổng: 25 suất

 

Phạm vi áp dụng: Chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thời gian: Từ ngày 6 – 15/03/2017

 

Địa điểm: HIDA Kansai Kenshu Center (KKC)

 

Yêu cầu cho người tham gia

(1) Phải là các nhà quản lý, giám đốc điều hành, kỹ sư, hoặc chủ sở hữu của một công ty, tổ chức công ích, tổ chức công nghiệp, …, dự kiến sẽ tham gia vào dự án cắt giảm khí thải Carbon của thành phố
(2) Ở độ tuổi giữa 25 và 60
(3 Phải là sinh viên đã tốt nghiệp đại học và/ hoặc có kinh nghiệm chuyên môn tương đương
(4) Phải là người có sức khỏe tốt, có thể theo được chương trình đào tạo chuyên sâu tại Nhật
(5) Phải cư trú tại Việt Nam
(6) Học viên không phải là sinh viên hoặc quân nhân
(7) Cựu thành viên tham gia chương trình đào tạo Hida (sử dụng vốn ODA và các chương trình CRTP) tổ chức tại Nhật Bản không được áp dụng cho bất kỳ chương trình nào trong vòng sáu tháng (183 ngày) sau khi trở về từ Nhật Bản

 

Mục tiêu chương trình:

(1) Gia tăng sự hiểu biết của học viên về tầm quan trọng của việc cắt giảm khí thải carbon thông qua việc ứng dụng tiết kiệm năng lượng và công nghệ thân thiện môi trường
(2) Hiểu sâu hơn về hệ sinh thái, công nghệ và bí quyết trong việc cắt giảm carbon, phát triển cộng đồng đô thị
(3) Làm rõ các vấn đề nếu ứng dụng công nghệ cắt giảm khí carbon vào Việt Nam
(4) Giúp người tham gia xây dựng kế hoạch cho công ty/ tổ chức của mình thông qua việc sử dụng các hệ sinh thái, kỹ năng, bí quyết học được

 

Ngôn ngữ:

Tiếng Nhật được sử dụng như là ngôn ngữ chính và được thông dịch sang tiếng Việt trong suốt quá trình giảng dạy. Các tài liệu học tập khác sẽ được chuẩn bị bằng tiếng Việt

 

Liên hệ ứng tuyển

IMT (Training Service Manager)  | Tel: + 84 (8) 5449 5969  |   Email: nt@www.imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *