Viện IMT đón tiếp đại diện Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI)

Ngày 22/07/2014, IMT hân hạnh đón tiếp ngài Yoichi Hosokawa, Giám đốc Xúc tiến kinh doanh quốc tế, METI-Kansai và ngài Takekazu Yano, Phó tổng giám đốc Kyushu Economic Federation. Ngày 22/04, IMT tiếp tục làm việc với đơn vị chuyên trách dự án Phát triển nguồn nhân lực sản xuất từ HIDA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *