Phương thức IMT

MỤC ĐÍCH CỐT LÕI

Chuyển giao sự xuất sắc
để đóng góp vào sự thịnh vượng chung

CHÂM NGÔN

Làm những Điều đúng
và vì Cái tốt.

PHƯƠNG THỨC IMT

Con người

  tôn trọng chính mình và tôn trọng người khác, luôn xử thế với người khác theo cách mà chúng ta muốn họ tốt đẹp hơn chứ không phải ngược lại, giữ lòng biết ơn với những điều cuộc sống cho mình

Ý tưởng

  nhìn nhận một ý tưởng lạ là một ý tưởng mới chứ không phải là ý tưởng kỳ quặc. Những ý như vậy chính là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo của chúng ta.

Sự thật

  suy nghĩ theo sự thật, nói theo sự thật, và sống với sự thật. Đó là cách chúng ta có thể đạt được sự bình yên của tâm hồn và sự tôn trọng từ bên ngoài.

Kỷ luật

  suy nghĩ và hành động đẹp, tuân thủ kỷ luật để tạo ra một nhất thể mạnh mẽ. Nếu bạn có ý tưởng mới và có thể chứng minh nó tốt hơn cách làm cũ, mọi người sẽ cùng thay đổi với bạn. Nếu không, hãy tuân thủ trước, khiếu nại sau.

Sự lành nghề

  công việc của chúng ta ảnh hưởng đến sự nghiệp của nhiều người. Do vậy, sự tinh thông trên các lĩnh vực kiến thức chuyên môn và ngành nghề là trách nhiệm mà chúng ta phải hoàn thành để từ đó có thể đưa ra các giải pháp đúng đắn.

Kaizen

  chúng ta tin rằng các cải tiến nhỏ có thể tạo ra những thay đổi lớn, và cam kết đưa ra suy nghĩ và thực hiện cải tiến hàng ngày.

Đổi mới

  tìm ra phương pháp mới sử dụng logic và sức mạnh của trí tưởng tượng, cạnh tranh với cái tuyệt đối, học hỏi từ tương lai để tái định nghĩa lại chính mình

Hướng đến khách hàng

  tất cả hoạt động cải tiến và đổi mới phải được thực hiện trong kỷ luật và phải mang lại giá trị cho khách hàng. Nếu suy nghĩ của bạn là không thể giải thích về phương pháp và không mang lại kết quả tốt đẹp, hãy dọn sạch tư duy.

Tinh thần chân thành

  chúng ta mong muốn trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy lẫn nhau và với khách hàng, và hiểu rằng mỗi người chỉ trở nên sung mãn về tinh thần và vật chất nếu thực tâm phục vụ.

Tới cùng

  để tạo ra kết quả đột phá, chúng ta thực hiện 4 tới cùng – suy nghĩ tới cùng, mở rộng tới cùng, hệ thống tới cùng và làm tới cùng.

Giải pháp đặc thù

  mỗi bài toán từ khách hàng luôn có bối cảnh đặc thù và yêu cầu có giải pháp đặc thù. Chúng ta không áp đặt kinh nghiệm quá khứ để xử lý triệu chứng mà phải đi tìm bản chất của vấn đề để đưa ra giải pháp. Hãy nhớ Nhiệm vụ của chúng ta là trang bị lợi thế cạnh tranh bằng những giải pháp nền tảng cho tương lai.

Hỗ trợ lâu dài

  chúng ta không làm việc chỉ vì những hợp đồng ngắn hạn mà là vì những quan hệ dài lâu. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải liên tục cố gắng để mang lại giá trị cũng như duy trì tình bạn để nuôi dưỡng các mối quan hệ có giá trị, từ đó mang lại khả năng phát triển bền vững cho chính mình.