Tin hoạt động tư vấn quản lý

Báo cáo Đánh giá doanh nghiệp toàn diện tại Á Đông

Tại Á Đông, IMT đã thực hiện phỏng vấn ban lãnh đạo, các quản lý chủ chốt, đánh giá các chứng [...]

Đọc thêm
Tổng kết dự án xây dựng văn hóa tại Golden Gate Group

Ngày 06 tháng 04 năm 2021, tại TP. Hà Nội, IMT đã thực hiện báo cáo tổng kết quá trình tư [...]

Đọc thêm
Khảo sát trải nghiệm nhân viên tại Golden Gate

Vừa qua, ngày 01/10/2020, Viện IMT cùng Tập đoàn Golden Gate chính thức bước vào giai đoạn thực hiện dự án [...]

Đọc thêm
Nhựa Bình Minh: Khởi động dự án chuyển đổi nhanh

Nhựa Bình Minh và IMT cùng thực hiện họp khởi động dự án chuyển đổi nhanh SMED thuộc giai đoạn 2 [...]

Đọc thêm
IMT và Duy Tân: Nâng cao cấp độ 5S – Tăng cường trực quan hóa và tiêu chuẩn hóa

Vừa qua, Viện IMT và Duy Tân đã cùng nhau thực hiện dự án: Nâng cao cấp độ 5S - Tăng [...]

Đọc thêm
IMT đánh giá vận hành toàn diện theo khung ICEA tại CAMIMEX GROUP

Vào tháng 6/2020, Viện IMT đã thực hiện khảo sát, đánh giá toàn diện doanh nghiệp theo khung đánh giá ICEA. [...]

Đọc thêm
6 tiêu điểm cần lưu ý khi triển khai KPI

Bắt nguồn từ MBO, KPI đã là công cụ được phổ biến trong việc đo lường và kiểm soát hiệu suất. [...]

Đọc thêm
Chuyển giao chiến lược tại ANT Industries

IMT đã thực hiện và chuyển giao dự án tư vấn chiến lược tại ANT Industries, gồm định nghĩa, phân tích, [...]

Đọc thêm
Khởi động chương trình 5S tại Bình Minh Miền Bắc

Sau sự thành công của dự án 5S Công ty Cổ phận Nhựa Bình Mình, IMT tiếp tục khởi động chương [...]

Đọc thêm
Tăng cường lực lượng tư vấn vận hành người Nhật

Các chuyên gia Y.Kobayashi, T. Negishi, H.Kawai, Yokoyama đã thực hiện các dự án tư vấn vận hành tại Việt Nam [...]

Đọc thêm
Chuyển giao kết quả dự án tư vấn cải tiến tại Quân Đạt

Viện IMT đã hoàn thành dự án tư vấn cải tiến môi trường làm việc tại Quân Đạt - công ty [...]

Đọc thêm
Triển khai dự án chẩn đoán và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại VTS – Hải Phòng

IMT triển khai chương trình chuẩn đoán và tư vấn văn xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại VTS đóng góp [...]

Đọc thêm

Tin học bống tu nghiệp

Học bổng VNPI tại Nhật Bản: Cải tiến năng suất dành cho Việt Nam – Nâng cao năng lực Kaizen toàn diện với chuyển đổi số

Hiệp hội Hợp tác Kỹ thuật và Đối tác Bền vững Hải ngoại (AOTS) là một tổ chức phát triển nguồn [...]

Đọc thêm
Học bổng KROP10 – Lãnh đạo thể hệ tiếp theo dựa trên sự đồng cảm và đồng sáng tạo trong kỷ nguyên hậu Covid-19

Hội thảo KROP10 – Lãnh đạo thế hệ tiếp theo dựa trên sự đồng cảm và đồng sáng tạo trong kỷ [...]

Đọc thêm
Học bổng KROP07 – Phát triển bền vững và Quản trị doanh nghiệp

Hội thảo KROP07 – Phát triển bền vững và Quản lý doanh nghiệp Hiệp Hội Hợp Tác Kỹ Thuật Và Đối Tác [...]

Đọc thêm
Học bổng KROP03 – Hệ thống quản lý Amoeba

Hiệp Hội Hợp Tác Kỹ Thuật Và Đối Tác Bền Vững Hải Ngoại (AOTS) là một tổ chức phát triển nguồn [...]

Đọc thêm
Học bổng KROP05 – Chương trình dành cho các nhà quản lý, lãnh đạo hướng tới mục tiêu tăng trưởng hơn nữa trong bối cảnh covid-19

Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) – thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ Hiệp Hội Hợp Tác Kỹ Thuật [...]

Đọc thêm
Học bổng KROP04 – Carbon trung tính và chuyển đổi số

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TỪ AOTS 2022 Hiệp Hội Hợp Tác Kỹ Thuật Và Đối Tác Bền Vững Hải Ngoại (AOTS) [...]

Đọc thêm
Học bổng KROP02 – Chuyển đổi số và chiến lược kinh doanh trong thời kỳ biến động: Lợi ích và tiềm năng

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TỪ AOTS 2022 Hội thảo KROP02 – Chuyển đổi số và chiến lược kinh doanh trong thời kỳ [...]

Đọc thêm
Học bổng KROP01: Quản lý dự án trong kỷ nguyên mới

Hiệp Hội Hợp Tác Kỹ Thuật Và Đối Tác Bền Vững Hải Ngoại (AOTS) là một tổ chức phát triển nguồn [...]

Đọc thêm