Học bổng AOTS: Chương trình huấn luyện dành cho tư vấn (PCT)

Chương trình huấn luyện
19/12/2017 – Viện IMT thông báo đang tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho chương trình học bổng tu nghiệp Huấn luyện dành cho tư vấn tại Nhật Bản (The Program on Consultancy Training – PCTcủa AOTS Nhật Bản. Chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ một phần bởi chính phủ Nhật Bản. Tất cả hồ sơ nhận được sẽ được Viện IMT soát xét, tuyển lựa và khuyến nghị đến AOTS.

Mục tiêu khóa học 

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp cho các học viên học hỏi về các công ty Nhật Bản xuất sắc và những yếu tố then chốt giúp họ thành công. Học viên cũng được học về những kỹ năng quản lý về mảng sản xuất để có thể làm cho Kaizen (cải tiến liên tục) trở thành hoạt động quen thuộc, ngoài ra còn được nâng cao năng lực tư vấn nhờ tiếp thu các phương pháp thực tế để làm việc với các tổ chức và con người khác nhau.

Đối tượng phù hợp với chương trình

Các nhà tư vấn và nhân viên có trách nhiệm lan truyền kiến thức và kỹ năng cho các công ty, tổ chức ngành nghề, trường đại học, viện nghiên cứu và các trường đào tạo nghề.

Ngôn ngữ

Tất cả bài giảng, thảo luận, tham quan Công ty và bài thực hành đều bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật phiên dịch sang tiếng Anh.  

Nội dung khóa học

  • Bước đầu: các học viên sẽ được tiếp nhận bài giảng mở đầu về các công ty Nhật Bản xuất sắc và xem xét các case study ví dụ tốt về quản lý doanh nghiệp, quản lý sản xuất, quản lý môi trường, bao gồm cả lịch sử thay đổi mà các công ty đó đã trải qua và những yếu tố then chốt giúp họ đạt được thành công
  • Bước thứ hai:
    • Học viên được học những kỹ thuật cơ bản về quản lý nhà máy/sản xuất hiệu quả được ứng dụng tại các công ty Nhật Bản như 5S, chuẩn hóa, Kaizen, vv…các phương pháp này cực kỳ quan trọng trong và có ích cho nâng cao điều kiện cơ bản cho hiện trường khu vực sản xuất
    • Học viên được học cách để có thể làm việc với nhiều tổ chức và con người khác nhau thông qua các bài thực hành trên cơ sở học hỏi-hành động (action-learning based) như “làm việc với các tiêu chuẩn vận hành” và “chương trình thay đổi hành vi”
  • Bước thứ ba: học viên sẽ thiết lập các kế hoạch hành động thực tế để làm rõ cách mà họ sẽ thúc đẩy và thực hiện những gì đã học trong suốt khóa, và thuyết trình vào ngày cuối khóa.
 

Thời gian và địa điểm học

Thời gian: từ ngày 01 – 14/3/2018 (02 tuần) Địa điểm: AOTS Chubu Office (CKC), [Aichi], Nhật Bản Chương trình huấn luyện  

Thời hạn ứng tuyển và liên hệ

Hạn cuối nộp hồ sơ: thứ Năm, ngày 04/01/2018 Liên hệ: IMT (Training Service Manager)  | Tel: + 84 (8) 5449 5969  |   Email: nt@www.imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *