[Học bổng] Chương trình học bổng tu nghiệp quản lý HIDA/AOTS tại Nhật Bản 2013

AOTS

[Giới thiệu về HIDA-AOTS – các chương trình học bổng]

Danh sách các khóa tu nghiệp theo học bổng HIDA/AOTS Nhật Bản năm 2013 như liệt kê bên dưới (chưa cập nhật các khóa dành riêng cho Việt Nam). Đối tượng là các chủ doanh nghiệp/nhà quản lý/giám sát/kỹ sư mong muốn tham gia các khóa học về Lãnh đạo, Quản lý nhân sự, Quản lý Chất lượng, Quản lý sản xuất trong thời gian từ 01 – 03 tuần tại Nhật Bản. Từ năm 1959 đến nay, đã có hơn 7600 người Việt Nam đã tham dự các chương trình tổ chức tại Nhật Bản và hơn 13000 người đã tham dự khóa học tổ chức tại Việt Nam của HIDA/AOTS.

Các khóa học bằng tiếng Việt Nam (Học tại Nhật, GS Nhật Bản có phiên dịch sang tiếng Việt)

No. Khóa học Mục tiêuĐối tượng TG học Địađiểm Kế hoạch chi tiết Giới thiệu tóm lược Báo cáo trước khóa học
1 Quản lý Công ty (VNCM)
  • Nắm bắt được các vấn đề trong công việc quản trị kinh doanh của doanh nghiệp mình và xây dựng các kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu trong quản trị doanh nghiệp.
  • Triết lý và chiến lược kinh doanh, cách thức quản lý sản xuất, và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của các công ty Nhật Bản.
—–
  • Giám đốc điều hành, quản lý cấp trung-cao các công ty ở Việt Nam
03/2014 TOKYO Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh/Việt
2

Quản lý nhà máy (VNFM) – thực hiện chống lãng phí và tiêu chuẩn hóa

Các học viên sẽ được trang bị các kiến thức và khả năng sau: • Hiểu sâu hơn về các đặc trưng của ngành chế tạo Nhật Bản. • Kiến thức và bí quyết để xây dựng và củng cố các điều kiện cơ bản cho nơi sản xuất • Các phương pháp và bí quyết để xác định và loại trừ lãng phí (muda) trong các nhà máy. • Kiến thức và bí quyết về tiêu chuẩn hóa nhằm tạo ra sự ổn định đối với chất lượng, công việc, thiết bị và sự quản lý.————————-Các nhà quản lý cấp trưởng phó phòng, truởng phó các ban, giám đốc – phó giám đốc các phân xưởng và các kỹ sư bậc cao có kinh nghiệm liên quan tới quản lý sản xuất/ quản lý nhà máy trong các công ty chế tạo của Việt Nam. 02/2014 OSAKA Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh/Việt
 

Tất cả các nước được tham dự:

No. Tên khóa học Mục tiêu Thời gian học Nơi học Khái quát chương trình Leaflet Báo cáo trước khóa học
Đối tượng học
1 Chương trình Quản lý công ty dành cho lãnh đạoThe Executive Program on Corporate Management [EPCM] Nâng khả năng thực hành quản lý doanh nghiệp Jul 29- Aug 9, 2013 TKC* English 221KB 日本語 260KB English 63KB 日本語 98KB English 58KB
Thành viên Ban Giám đốc
2 Chương trình Quản lý sản xuất dành cho lãnh đạoThe Executive Program on Production Management [EPPM] Tạo khả năng ứng dụng hệ thống sản xuất tinh gọn (TPS) trong công ty của chính mình Aug 28- Sep 6, 2013 CKC* English 216KB 日本語 150KB English 64KB 日本語 121KB English 100KB
Các cán bộ quản lý giữ vị trí lập chính sách, chiến lược, định hướng sản xuất của công ty
3 Chương trình Giải quyết các vấn đề chất lượngThe Program for Quality Problem Solving [PQPS] Tăng cường khả năng giải quyết các vấn đề về chất lượng trong công ty Aug 28- Sep 10, 2013 TKC*
Quản lý, giám sát trong các công ty sản xuất muốn đạt được kiến thức thực tế về các kỹ thuật cải tiến và giải quyết vấn đề chất lượng phát sinh
4 Chương trình Kiểm soát chất lượngThe Quality Control Training Course [QCTC] Tăng cường khả năng xúc tiến Quản lý chất lượng toàn diện TQM Aug 28- Sep 12, 2013 KKC* English 205KB 日本語 140KB English 61KB 日本語 126KB English 104KB
Quản lý hoặc nhân viên chịu trách nhiệm kiểm soát/quản lý chất lượng đã có kiến thức căn bản về 7 công cụ QLCL (seven QC tools)
5 Chương trình Quản lý chất lượngThe Program for Quality Management [PQM] Tăng cường khả năng xúc tiến quản lý chất lượng Sep 18- Oct 2, 2013 TKC*
Quản lý cấp trung liên quan đến cải tiến và quản lý sản xuất
6 Chương trình quản lý sản xuấtThe Production Management Training Course [PMTC] Tăng cường hiểu biết và khả năng quản lý quản xuất theo phong cách Nhật Bản Sep 25- Oct 8, 2013 CKC*
Quản lý cấp trung, giám sát, kỹ sư trong công ty sản xuất
7 Phân tích dòng chảy nguyên vật liệu MFCAThe Program on Material Flow Cost Accounting [MFCA] Giảm ảnh hưởng đến môi trường và cắt giảm tối ưu chi phí trong công ty sản xuất theo dòng chảy nguyên vật liệu Nov 6- Nov 13, 2013 TKC*
Giám đốc, quản lý cấp trung và cấp cơ sở tại các công ty hoặc cơ quan quản lý công nghiệp hoặc các nhà tư vấn.
8 Quản lý thiết kếThe Program on Design Management [PDM] • Sự quan trọng của quản lý thiết kế trong doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh. • Cấu trúc và chức năng của việc tổ chức trong chiến lược vận dụng thiết kế. • Sự quan trọng của việc xây dựng thương hiệu và giao thoa trong thiết kế phản ánh tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của Công ty. • Các nguyên tắc thiết kế như người sử dụng – trọng tâm thiết kế, xu hướng và tính kinh tế trong các thiết kế. Nov 27- Dec 10, 2013 TKC*
Các nhà điều hành và quản lý cấp cao, nhà thiết kế * – người liên quan đến việc quản lý thiết kế. Lưu ý: Nội dung chương trình liên quan về sự thiết kế sản phẩm và thiết kế đồ họa, tuy nhiên khóa học không dành cho các kỹ thuật viên thiết kế máy, hoặc liên quan đến thiết kế xây dựng, may mặc và dệt may.
 

Dành cho khu vực châu Á

No. Tên khóa học Mục tiêu Thời gian học Địa điểm Giới thiệu chương trình Leaflet Báo cáo trước khóa học
Đối tượng tham dự
2 Công nghệ xử lý nước thải công nghiệpThe Program on Industrial Waste-Water Treatment Technologies for Asia [PAWW] • Học hỏi các kỹ thuật xử lý, tái sử dụng nước thải, các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng trong việc xử lý nước thải ở các khu công nghiệp và công nghệ tái chế bùn thải. • Tìm hiểu cơ sở vật chất và hệ thống xử lý nước thải trong các khu công nghiệp, xí nghiệp, doanh nghiệp.• Tìm đối tác cung cấp giải pháp tại Nhật. Nov 19- Nov 28, 2013 KKC*
Các nhà quản lý và điều hành muốn tìm hiều về các kỹ thuật xử lý nước thải ở các nhà máy, nơi mua sắm hoặc các khu công nghiệp. Các quản lý cấp trung có liên quan đến việc xử lý nước thải, tiết kiệm nước và tái chế nước trong các xí nghiệp. Các cán bộ quản lý môi trường thuộc các đơn vị nhà nước.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *