Học bổng Đổi mới kinh doanh và Phát triển tổ chức (BIOD)

Phát triển tổ chức
Viện IMT thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho chương trình học bổng tu nghiệp Đổi mới kinh doanh và Phát triển tổ chức tại Nhật Bản (The Program on Business Innovation and Organization Development – BIODcủa AOTS Nhật Bản. Chi phí của chương trình sẽ được hỗ trợ một phần bởi chính phủ Nhật Bản. Tất cả hồ sơ nhận được sẽ được Viện IMT soát xét, tuyển lựa và khuyến nghị đến AOTS.

Mục tiêu khóa học 

  1. Hiểu về những đặc điểm và vai trò tạo ra sự đổi mới kinh doanh của người chủ hay người điều hành công ty
  2. Học về các phương pháp quản trị để tạo ra và thúc đẩy đổi mới kinh doanh một cách chiến lược
  3. Học về các phương pháp phát triển tổ chức và quản lý nguồn nhân lực để tạo ra đổi mới kinh doanh
  4. Lập được kế hoạch hành động cụ thể về đổi mới kinh doanh
 

Đối tượng phù hợp với chương trình

Chủ sở hữu, giám đốc hay quản lý cấp cao của công ty, đặc biệt là các quản lý cấp cao về mảng phát triển hợp tác, quản lý nguồn nhân lực và phát triển tổ chức.  

Ngôn ngữ

Tất cả bài giảng, thảo luận, tham quan Công ty và bài thực hành đều bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật phiên dịch sang tiếng Anh.  

Nội dung khóa học

  • First step: thông qua các bài giảng và tham quan công ty, học viên được học về các đặc điểm của sự đổi mới (innovation) cần thiết tại các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, và vai trò của quản lý trong việc tạo ra đổi mới. Các học viên cũng được hướng dẫn cách xây dựng triết lý (corporate philosophy) và tầm nhìn doanh nghiệp (corporate vision). Đồng thời học cách làm thế nào để xây dựng chiến lược quản trị và kế hoạch kinh doanh (business plan).
  • Second step: thông qua các bài giảng và tham quan công ty, học viên tìm hiểu cách mà tổ chức động viên nhân viên tạo ra đổi mới, học các phương pháp và ý tưởng cụ thể để phát triển tổ chức và phát triển nguồn nhân lực. Từ đó thay đổi văn hóa và không khí làm việc của tổ chức.
  • Third step: thông qua các chuyến tham quan công ty, học viên sẽ được học về các doanh nghiệp Nhật Bản đang tạo ra sự đổi mới, bao gồm cả phát triển tổ chức và phát triển nguồn nhân lực. Thông qua thảo luận với các chủ doanh nghiệp, giám đốc hay quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp Nhật Bản, học viên sẽ xem xét cách áp dụng các phương pháp đổi mới tại Nhật Bản vào các doanh nghiệp tại các nước đang phát triển, thậm chí có thể là cả cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản
  • Forth step: học viên sẽ thuyết trình về kế hoạch hành động để tạo ra đổi mới kinh doanh dựa trên những gì đã học trong suốt chương trình.
 

Thời gian và địa điểm học

Thời gian: từ ngày 27/09/2018 đến 09/10/2018 Địa điểm: AOTS Kansai Kenshu Center (KKC), Nhật Bản  

Thời hạn ứng tuyển và liên hệ

Hạn chót ứng tuyển: 25/07/2018 Liên hệ: IMT (Training Service Manager)  | Tel: + 84 (8) 5449 5969  |   Email: info@imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *