Học bổng Quản lý Doanh nghiệp tại Nhật Bản (VNCM)

Chương trình tu nghiệp quản lý doanh nghiệp tại Nhật Bản – The Program on Corporate Management for Vietnam (VNCM) từ ngày 28/09 đến 09/10/2015. Địa điểm: HIDA Kansai Kenshu Center (KKC), Nhật Bản.

Được phối hợp tổ chức bởi HIDA, Viện IMT và SME Technical Assistant Center (TAC), đây là chương trình học bổng tu nghiệp được thiết kế dành cho các nhà lãnh đạo và quản lý cấp cao của Việt Nam nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp.

Mục đích của chương trình tu nghiệp

  • Nhằm giúp các học viên có thể hiểu một cách sâu sắc các kỹ năng và kỹ thuật quản lý được ứng dụng bởi các công ty Nhật Bản cho các chức năng chủ chốt như marketing, quản lý tài chính, quản lý sản xuất, quản lý nguồn lực con người,…
  • Nhằm giúp các học viên phát triển khả năng hiện thực hóa các chiến lược và triết lý của doanh nghiệp, từ đó đạt được các mục tiêu quản lý.

Ứng viên quan tâm đến chương trình học bổng tu nghiệp quản lý VNCM tại Nhật Bản, vui lòng liên hệ để được hướng dẫn chi tiết.

Thông tin liên hệ 

Ms. Tạ Thị Lâm Thảo (Training Service Manager), tel: + 84 (8) 5449 5969; e-mail: nt@www.imt.vn

Thời hạn nộp hồ sơ

15/07/2015 (thứ Tư).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *