[Học bổng] Khóa quản lý chất lượng dành cho lãnh đạo EPCM

Giám đốc khóa học là Tiến sĩ Noriaki Kano – giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực TQM của thế giới.

Phương pháp đào tạo: thông qua nhiều bài giảng, các ví dụ điển hình và tham quan các công ty với trọng tâm chính là sự hiểu biết thực tế về từng bước trong những tình huống về Quản lý chất lượng (QC).

Học tại Tokyo, tháng 3/2014. Xin liên hệ văn phòng Viện để biết thêm chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *