Học bổng KROP04: KAIZEN MARATHON – Thúc đẩy và duy trì 5S liên tục

duy trì 5S liên tục

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TỪ AOTS NĂM 2021 [KROP04]: KAIZEN MARATHON – Thúc đẩy và duy trì 5S liên tục

TRIỂN KHAI KAIZEN MARATHON – để thúc đẩy và duy trì 5S liên tục

Được tổ chức bởi AOTS Nhật Bản phối hợp cùng IMT và Cộng đồng AVAS

BỐI CẢNH

Hiệp Hội Hợp Tác Kỹ Thuật Và Đối Tác Bền Vững Hải Ngoại (AOTS) là một tổ chức phát triển nguồn nhân lực chủ yếu ở nước ngoài nhằm thúc đẩy hợp tác kỹ thuật thông qua đào tạo, các chuyên gia và các chương trình khác. Thông qua các chương trình đó, chúng tôi hướng tới việc đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của các nước đang phát triển và Nhật Bản bên cạnh việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa các nước.

TRIỂN KHAI KAIZEN MARATHON – để thúc đẩy và duy trì 5S liên tục là một chương trình phù hợp với các quản lý, trưởng nhóm đang tham gia vào các hoạt động cải tiến, hoặc có kế hoạch cải tiến liên tục trong tương lai.

ĐỀ CƯƠNG

Cú sốc kinh tế do đại dịch Covid gây ra trên toàn cầu vẫn còn đáng kể, và các nước đang phát triển cần phải cải thiện năng suất các công ty của họ để tồn tại qua làn sóng dịch bệnh.

Về các hoạt động cải tiến, vốn là phương tiện hữu hiệu để nâng cao năng suất của công ty, một số công ty không hiểu các điểm cụ thể và cách bắt đầu của các hoạt động cải tiến. Ngoài ra, nhiều công ty cho rằng các hoạt động cải tiến chỉ dừng lại ở mức tạm thời và không bắt nguồn từ văn hóa doanh nghiệp, hoặc các công ty không hiểu sự cần thiết của việc cải tiến liên tục.

Chương trình TRIỂN KHAI KAIZEN MARATHON – để thúc đẩy và duy trì 5S liên tục được thiết kế cho các nhà quản lý muốn đạt được sự hiểu biết và chấp thuận của lãnh đạo các công ty trong việc phát triển các hoạt động cải tiến, các trưởng nhóm thúc đẩy các thành viên trong nhóm và thúc đẩy các hoạt động để có được kiến ​​thức cũng như bí quyết cần thiết cho các hoạt động cải tiến và tạo ra văn hóa doanh nghiệp, đồng thời tập trung vào 5S (đặc biệt là Sitsuke, kỷ luật), cơ sở của các hoạt động kaizen và loại bỏ Muda (lãng phí).

MỤC TIÊU 

Chúng tôi hướng tới các nhà lãnh đạo hoặc quản lý, những người tham gia vào các hoạt động cải tiến hoặc có kế hoạch cho những nỗ lực tương lai trong các công ty tại các nước đang phát triển để đạt được các mục tiêu sau:

 1. Hiểu ba bước của các hoạt động cải tiến.
 2. Hiểu cơ bản về các hoạt động 5S, các nỗ lực cụ thể và các điểm thực hiện làm nền tảng cho các hoạt động cải tiến trong toàn công ty.
 3. Hiểu các nỗ lực cụ thể và các ví dụ ứng dụng của các hoạt động cải tiến như loại bỏ Muda (lãng phí) và phát hiện tổn thất.
 4. Hiểu cách liên tục thực hiện và thiết lập các hoạt động cải tiến.

CHƯƠNG TRÌNH KAIZEN MARATHON – Thúc đẩy và duy trì 5S liên tục

 • NGÀY VÀ GIỜ: 14:00 – 17:00, 24/9/2021
 • QUỐC GIA MỤC TIÊU: Việt Nam
 • SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA: 150 người

[Yêu cầu cơ bản đối với người tham gia]

Để tham gia khóa đào tạo, bên cạnh kinh nghiệm làm việc và yêu cầu vị trí được quy định cho từng chương trình, người tham gia phải đáp ứng các điều kiện sau.

 1. Những người tham gia nên sống và làm việc tại các quốc gia mục tiêu. KHÔNG áp dụng Nhật Bản.
 2. Những người tham gia phải thuộc công ty hoặc tổ chức.
 3. Người tham gia phải từ 20 tuổi trở lên.
 4. Người tham gia phải có đủ năng lực tiếng Việt (hoặc Tiếng Anh) để có thể hiểu được nội dung chương trình.
 5. Người tham gia không được là người của lực lượng vũ trang.
 • NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KAIZEN MARATHON – Thúc đẩy và duy trì 5S liên tục

 1. Văn hóa Kaizen và nền tảng 5S
 2. Ví dụ ứng dụng 5S
 3. Loại bỏ lãng phí (MUDA)
 4. Cách triển khai và duy trì 5S, Kaizen
 5. Ví dụ triển khai tại Nhật
 • GIẢNG VIÊN

Ông Tatsuhiko Tomii – Giám đốc điều hành, Công ty TNHH Tư vấn Một Châu Á. Tư vấn quản lý được công nhận bởi JPC.

Tổ chức hơn 120 hội thảo & hội thảo (khoảng 3.300 người tham gia) chủ yếu ở các nước châu Á kể từ tháng 4 năm 2011, ông đang hoạt động tại Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Ai Cập với tư cách là nhà tư vấn về các vấn đề như MFCA, cải tiến sản xuất và con người phát triển nguồn lực.

 • NGÔN NGỮ: TIẾNG ANH
 • HỌC PHÍ: MIỄN PHÍ. Chương trình được tài trợ bởi Chính phủ Nhật Bản.
 • THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ: Trước 24/08/2021
 • ĐĂNG KÝ

Cách 1: Đăng ký qua form:

Cách 2: Gửi email cho người phụ trách từ IMT:

CÔNG CỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Zoom Webinar

* Khi được chọn tham gia, bạn sẽ nhận được thư mời qua mail. Sau khi đăng ký thành công, người tham gia sẽ nhận được một email khác bao gồm URL của khóa học trực tuyến. Để tham gia khóa học, chỉ cần nhấp vào liên kết.

* Thư mời sẽ được gửi đến tất cả những người tham gia đã được phê duyệt. Nếu bạn không nhận được Thư mời, vui lòng liên hệ với IMT để kiểm tra thông tin.

GHI CHÚ

 • AOTS sẽ trao giấy chứng nhận cho những người tham gia hơn 2/3 khóa học.
 • Tham gia khóa học trực tuyến theo một nhóm được chấp nhận. Vui lòng thông báo đến IMT để biết thêm chi tiết.
 • Thông tin cá nhân do người tham gia cung cấp sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc đăng ký khóa học mà không có sự đồng ý của người tham gia
 • Người tham gia không được sao chép, phân phối hoặc thay thế các tài liệu bài giảng đã được cung cấp hoặc quay phim khóa học trực tuyến mà không có sự cho phép trước của AOTS. Những người tham gia yêu cầu cam kết không vi phạm bất kỳ hành vi nào.
 • Trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài mong muốn (chiến tranh, bạo loạn, động đất, bão, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, v.v.) hoặc sự cố mạng / thiết bị, AOTS có thể hủy bỏ việc triển khai khóa học trực tuyến.
 • Không cung cấp thông tin khóa học (link khóa học / tài khoản / mật khẩu) cho bất kỳ ai khác ngoài những người tham gia mà không được phép.
 • AOTS sẽ không chịu trách nhiệm nếu người tham gia gặp khó khăn trong việc tham gia hoặc tiếp tục tham gia khóa học do sự cố không thể tránh khỏi hoặc sự cố mạng / thiết bị.

THÔNG TIN

Hiệp Hội Hợp Tác Kỹ Thuật Và Đối Tác Bền Vững Hải Ngoại

Nhóm Đối Tác Hợp Tác Nước Ngoài

30-1, Senju Azuma 1-chome, Adachi-ku, Tokyo 120-8534, JAPAN

Tel:03-3888-8256

Fax:03-2888-8242

E-mail: webinar-kaikyo@aots.jp

Viện Phát Triển Quản Trị và Công Nghệ (IMT)

Mr. Pham Ngoc Tuan, President

Mr. Luu Nhat Huy, Director

47 Phung Khac Khoan Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: 84 (28) 36 200 600

URL: http://www.imt.vn

E-mail: info@imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *