Học bổng KROP07 – Phát triển bền vững và Quản trị doanh nghiệp

Hội thảo KROP07 – Phát triển bền vững và Quản lý doanh nghiệp

Hiệp Hội Hợp Tác Kỹ Thuật Và Đối Tác Bền Vững Hải Ngoại (AOTS) là một tổ chức phát triển nguồn nhân lực chủ yếu ở nước ngoài nhằm thúc đẩy hợp tác kỹ thuật thông qua đào tạo, các chuyên gia và các chương trình khác. Thông qua các chương trình đó, chúng tôi hướng tới việc đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của các nước đang phát triển và Nhật Bản bên cạnh việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa các nước.

“Phát triển bền vững và Quản lý doanh nghiệp – [KROP07]”, chương trình giúp người tham gia tìm hiểu về bối cảnh ra đời của SDGs, SDGs trong chiến lược kinh doanh và SDGs như một cơ hội để đổi mới. Ngoài ra, người ta nói rằng các công ty Nhật Bản từ lâu đã có thể đạt được tăng trưởng thông qua việc nhìn nhận các vấn đề xã hội, và những điểm chung giữa tinh thần Nhật Bản độc đáo và cách tiếp cận SDGs sẽ được tiết lộ. Hơn nữa, bằng cách đề cập đến các nghiên cứu điển hình SDGs thành công, chương trình nhằm mục đích trang bị cho chủ sở hữu công ty, giám đốc điều hành và quản lý cấp cao những kiến thức họ cần để xem quản lý SDG là cơ hội cho sự phát triển bền vững của công ty họ và áp dụng nó vào thực tế.

MỤC TIÊU

Những người tham gia sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau.

 • Để hiểu nhu cầu của các công ty trong việc giải quyết các SDGs và cách kết hợp chúng vào quản lý.
 • Học cách coi SDGs là cơ hội để đổi mới và làm thế nào để góp phần giải quyết các thách thức xã hội thông qua đổi mới mở.
 • Có thể áp dụng SDGs vào việc quản lý của chính họ thông qua các nghiên cứu điển hình về các công ty Nhật Bản đã tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY VÀ GIỜ: 2:00PM – 5:00 PM (Giờ VN), ngày 28/09/2022 (Thứ 4)

ĐỐI TƯỢNG: Chủ sở hữu công ty, giám đốc điều hành và quản lý cấp cao

SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA: 200 người

[Yêu cầu cơ bản đối với người tham gia]

Để tham gia khóa đào tạo, bên cạnh kinh nghiệm làm việc và yêu cầu vị trí được quy định cho từng chương trình, người tham gia phải đáp ứng các điều kiện sau.

 1. Những người tham gia nên sống và làm việc tại các quốc gia mục tiêu. KHÔNG áp dụng Nhật Bản.
 2. Những người tham gia phải thuộc công ty hoặc tổ chức.
 3. Người tham gia phải từ 20 tuổi trở lên.
 4. Người tham gia phải có đủ năng lực Tiếng Anh để có thể hiểu được nội dung chương trình.
 5. Những người tham gia phải quen thuộc với các chức năng cơ bản của Cuộc họp ZOOM.
 6. Người tham gia đảm bảo không gian yên tĩnh khi học.
 7. Người tham gia không được là người của lực lượng vũ trang.
 8. Người tham gia không phải là sinh viên.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1) Cơ sở về nhu cầu quản lý SDG
2) Khái niệm cơ bản về SDGs và đầu tư ESG
3) SDGs và đổi mới mở
4) SDGs học được từ thực tiễn doanh nghiệp truyền thống của Nhật Bản

GIẢNG VIÊN

GS. TS Takamasa Fujioka

Khoa Kinh doanh Toàn cầu của Đại học Meiji, Tokyo Nhật Bản. Giám đốc, Trung tâm Sasin Nhật Bản tại Trường Quản lý Sasin thuộc Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan.

Ông đã nhận bằng Thạc sĩ (MSc. Trong Nghiên cứu Quản lý) hạng ưu về kế toán và bằng Tiến sĩ (DPhil trong Nghiên cứu Quản lý) từ Trường Kinh doanh Said của Đại học Oxford (liên kết với Cao đẳng Hertford). Hiện tại, ông là thành viên ban giám đốc của Học viện Kinh tế và Thị trường Châu Á Nhật Bản, nơi ông giữ vai trò chủ tịch bộ phận quốc tế. Ông đồng thời là chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố Thông minh Châu Á.

 • NGÔN NGỮ: TIẾNG ANH
 • HỌC PHÍ: Miễn phí
 • THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ: 30/08/2022
 • ĐĂNG KÝ:

Cách 1: Đăng ký qua form:

CLICK VÀO FORM 

Cách 2: Gửi email cho người phụ trách từ IMT:

CÔNG CỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Zoom Webinar

 • Khi được chọn tham gia, bạn sẽ nhận được thư mời qua mail. Sau khi đăng ký thành công, người tham gia sẽ nhận được một email khác bao gồm URL của khóa học trực tuyến. Để tham gia khóa học, chỉ cần nhấp vào liên kết.
 • Thư mời sẽ được gửi đến tất cả những người tham gia đã được phê duyệt. Nếu bạn không nhận được Thư mời, vui lòng liên hệ với IMT để kiểm tra thông tin.

GHI CHÚ

 • Tham gia khóa học trực tuyến theo một nhóm được chấp nhận. Vui lòng thông báo đến IMT để biết thêm chi tiết.
 • Thông tin cá nhân do người tham gia cung cấp sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc đăng ký khóa học mà không có sự đồng ý của người tham gia
 • Người tham gia không được sao chép, phân phối hoặc thay thế các tài liệu bài giảng đã được cung cấp hoặc quay phim khóa học trực tuyến mà không có sự cho phép trước của AOTS. Những người tham gia yêu cầu cam kết không vi phạm bất kỳ hành vi nào.
 • Trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài mong muốn (chiến tranh, bạo loạn, động đất, bão, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, v.v.) hoặc sự cố mạng/thiết bị, AOTS có thể hủy bỏ việc triển khai khóa học trực tuyến.
 • Không cung cấp thông tin khóa học (link khóa học/tài khoản/mật khẩu) cho bất kỳ ai khác ngoài những người tham gia mà không được phép.
 • AOTS sẽ không chịu trách nhiệm nếu người tham gia gặp khó khăn trong việc tham gia hoặc tiếp tục tham gia khóa học do sự cố không thể tránh khỏi hoặc sự cố mạng/thiết bị.

THÔNG TIN

Hiệp Hội Hợp Tác Kỹ Thuật Và Đối Tác Bền Vững Hải Ngoại

Nhóm Đối Tác Hợp Tác Nước Ngoài

30-1, Senju Azuma 1-chome, Adachi-ku, Tokyo 120-8534, JAPAN

Tel:03-3888-8256

Fax:03-2888-8242

E-mail: webinar-kaikyo@aots.jp

Viện Phát Triển Quản Trị và Công Nghệ (IMT)

Mr. Pham Ngoc Tuan, President

Mr. Luu Nhat Huy, Director

47 Phung Khac Khoan Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: 84 (28) 36 200 600

URL: http://www.imt.vn

E-mail: info@imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *