Học bổng KRVN03: Đánh giá an toàn máy móc theo tiêu chuẩn quốc tế

an toàn máy móc

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TỪ AOTS NĂM 2021 [KRVN03] CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU VỀ CÁCH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN MÁY MÓC TẠI VIỆT NAM

*Hướng dẫn về An toàn Máy móc trong Kỷ nguyên Công nghiệp 4.0*

Được tổ chức bởi AOTS Nhật Bản phối hợp cùng IMT và Cộng đồng AVAS

BỐI CẢNH

Hiệp Hội Hợp Tác Kỹ Thuật Và Đối Tác Bền Vững Hải Ngoại (AOTS) là một tổ chức phát triển nguồn nhân lực chủ yếu ở nước ngoài nhằm thúc đẩy hợp tác kỹ thuật thông qua đào tạo, các chuyên gia và các chương trình khác. Thông qua các chương trình đó, chúng tôi hướng tới việc đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của các nước đang phát triển và Nhật Bản bên cạnh việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa các nước.

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU VỀ CÁCH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN MÁY MÓC TẠI VIỆT NAM  – Hướng dẫn về an toàn máy móc trong Kỷ nguyên Công nghiệp 4.0 – là một khóa học trực tuyến (webinar) được thiết kế cho các Chủ Doanh Nghiệp, Nhà Quản Lý Và Kỹ Sư tại các công ty ở Việt Nam, những người muốn nâng cao nhận thức về an toàn tại nơi sản xuất và muốn biết cách để đạt được cả năng suất và an toàn.

ĐỀ CƯƠNG

Mặc dù an toàn là nền tảng của các hoạt động tại công ty, nhưng tai nạn do sử dụng máy móc vẫn luôn tồn tại tại khu vực sản xuất. Quản lý an toàn không phù hợp dẫn đến tăng chi phí và chậm trễ trong việc lập kế hoạch sản xuất, đây là yếu tố chính làm giảm năng suất. Trước đây các giải pháp an toàn tại khu vực sản xuất tập trung vào các biện pháp bảo vệ và dừng khẩn cấp, nhưng gần đây, công nghệ đã phát triển thêm các khái niệm an toàn mới như “an toàn cho thiết bị không dừng” (unstoppable safety). Nói cách khác, chúng ta có nhiều giải pháp để an toàn hơn, giúp chúng ta dễ dàng đạt được cả năng suất và an toàn.

Khóa học trực tuyến này được triển khai cho Chủ Doanh Nghiệp, Giám Đốc Điều Hành, Người Quản Lý, Giám Sát Và Kỹ Sư tại các công ty ở Việt Nam. Và chuyên gia từ Hiệp hội Xúc tiến Công nghệ (Thái Lan – Nhật Bản) (TPA)* sẽ cho chúng ta góc nhìn tổng quan về an toàn máy móc.

* TPA là một tổ chức phi lợi nhuận tại Thái Lan được thành lập vào năm 1973 với mục đích chuyển giao và phổ biến công nghệ và kiến ​​thức mới nhất từ ​​Nhật Bản sang Thái Lan và phát triển nguồn nhân lực tại Thái Lan. TPA đã điều hành hệ thống chứng nhận “Safety Basic Assessor (SBA)” tại Thái Lan từ năm 2018 bằng sự hợp tác với Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Điều khiển Điện Nippon (NECA) và cung cấp các chương trình đào tạo về an toàn máy móc.

MỤC TIÊU

Chúng tôi mong muốn các Chủ Doanh Nghiệp, Giám Đốc Điều Hành, Quản Lý, Giám Sát và Kỹ Sư trong các công ty tại Việt Nam đạt được các mục tiêu sau:

1) Nhận thức được tầm quan trọng và có ý thức về an toàn máy móc.

2) Hiểu về các tiêu chuẩn an toàn trong lĩnh vực máy móc, vận dụng làm tài liệu tham khảo trong thiết kế an toàn máy móc.

3) Có kiến thức cơ bản về đánh giá rủi ro an toàn máy móc và giúp giảm thiểu rủi ro để cải thiện tình trạng các máy móc hiện tại.

4) Có kiến thức về các thiết bị giúp đảm bảo an toàn máy móc và cách sử dụng hợp lý.

CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU VỀ CÁCH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN MÁY MÓC TẠI VIỆT NAM

 • NGÀY VÀ GIỜ

Thứ tư, 08/09/2021 9:00 -16:00

 • QUỐC GIA MỤC TIÊU

Việt Nam

 • SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA

75 người

 • ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP

Chủ Doanh Nghiệp, Giám Đốc Điều Hành, Quản Lý, Giám Sát Và Kỹ Sư tại Việt Nam

[Yêu cầu cơ bản đối với người tham gia]

Để tham gia khóa đào tạo quản lý, bên cạnh kinh nghiệm làm việc và yêu cầu vị trí được quy định cho từng chương trình, người tham gia phải đáp ứng các điều kiện sau.

 1. a) Những người tham gia nên sống và làm việc tại các quốc gia mục tiêu. KHÔNG áp dụng Nhật Bản.
 2. b) Những người tham gia phải thuộc công ty hoặc tổ chức.
 3. c) Người tham gia phải từ 20 tuổi trở lên.
 4. d) Người tham gia phải có đủ năng lực tiếng Việt để có thể hiểu được nội dung chương trình.
 5. e) Người tham gia không được là người của lực lượng vũ trang.
 • NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU VỀ CÁCH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN MÁY MÓC TẠI VIỆT NAM

Tăng cường sự hiểu biết về An Toàn Máy Móc và cách đánh giá rủi ro và bảo vệ:

1) Tại sao an toàn là điều kiện tiên quyết? (Nhận thức về An toàn)

2) Tiêu chuẩn quốc tế

3) Cấu trúc của các tiêu chuẩn an toàn trong lĩnh vực máy móc

4) Đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro (ISO12100)

5) Cách bảo vệ và Thiết bị bảo vệ (Màn chắn an toàn, Máy quét laser an toàn, công tắc), v.v.

 • GIẢNG VIÊN

Ông Phurin Khoonmongkol

Chuyên gia tư vấn công nghiệp,

Hiệp hội xúc tiến công nghệ (Thái Lan-Nhật Bản)

Sau khi làm việc tại một công ty Nhật Bản ở Thái Lan trong 12 năm, ông đã thành Chuyên gia tư vấn công nghiệp trong 13 năm, chuyên giảng dạy về 5S, Kaizen, QC Circle, Lean, TPM và an toàn máy móc, v.v.

 • NGÔN NGỮ

Khóa học trực tuyến được thực hiện bằng tiếng Thái với phiên dịch tiếng Việt. Tài liệu bài giảng sẽ được biên soạn và cung cấp cho người tham gia bằng tiếng Việt.

 • HỌC PHÍ

16 USD. Chương trình được tài trợ bởi Chính phủ Nhật Bản.

 • THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ

Thứ 4, 18/08/2021

 • ĐĂNG KÝ

Cách 1: Đăng ký qua form:

Cách 2: Gửi email cho người phụ trách từ IMT:

CÔNG CỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Zoom Webinar

* Khi được chọn tham gia, bạn sẽ nhận được thư mời qua mail. Sau khi đăng ký thành công, người tham gia sẽ nhận được một email khác bao gồm URL của khóa học trực tuyến. Để tham gia khóa học, chỉ cần nhấp vào liên kết.

* Thư mời sẽ được gửi đến tất cả những người tham gia đã được phê duyệt. Nếu bạn không nhận được Thư mời, vui lòng liên hệ với IMT để kiểm tra thông tin.

GHI CHÚ

 • AOTS sẽ trao giấy chứng nhận cho những người tham gia hơn 2/3 khóa học.
 • Tham gia khóa học trực tuyến theo một nhóm được chấp nhận. Vui lòng thông báo đến IMT để biết thêm chi tiết.
 • Thông tin cá nhân do người tham gia cung cấp sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc đăng ký khóa học mà không có sự đồng ý của người tham gia
 • Người tham gia không được sao chép, phân phối hoặc thay thế các tài liệu bài giảng đã được cung cấp hoặc quay phim khóa học trực tuyến mà không có sự cho phép trước của AOTS. Những người tham gia yêu cầu cam kết không vi phạm bất kỳ hành vi nào.
 • Trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài mong muốn (chiến tranh, bạo loạn, động đất, bão, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, v.v.) hoặc sự cố mạng / thiết bị, AOTS có thể hủy bỏ việc triển khai khóa học trực tuyến.
 • Không cung cấp thông tin khóa học (link khóa học / tài khoản / mật khẩu) cho bất kỳ ai khác ngoài những người tham gia mà không được phép.
 • AOTS sẽ không chịu trách nhiệm nếu người tham gia gặp khó khăn trong việc tham gia hoặc tiếp tục tham gia khóa học do sự cố không thể tránh khỏi hoặc sự cố mạng / thiết bị.

THÔNG TIN

Hiệp Hội Hợp Tác Kỹ Thuật Và Đối Tác Bền Vững Hải Ngoại

Nhóm Đối Tác Hợp Tác Nước Ngoài

30-1, Senju Azuma 1-chome, Adachi-ku, Tokyo 120-8534, JAPAN

Tel:03-3888-8256

Fax:03-2888-8242

E-mail: webinar-kaikyo@aots.jp

Viện Phát Triển Quản Trị và Công Nghệ (IMT)

Mr. Pham Ngoc Tuan, President

Mr. Luu Nhat Huy, Director

47 Phung Khac Khoan Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: 84 (28) 36 200 600

URL: http://www.imt.vn

E-mail: info@imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *