Học bổng Nhật Bản: Phát triển lãnh đạo (LDTP) 2018

Phát triển lãnh đạo
Viện IMT thông báo đang tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho chương trình học bổng tu nghiệp Phát triển lãnh đạo năm 2018 tại Nhật Bản (The Leadership Development Training Program – LDTPcủa AOTS Nhật Bản. Chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ một phần bởi chính phủ Nhật Bản. Tất cả hồ sơ nhận được sẽ được Viện IMT soát xét, tuyển lựa và khuyến nghị đến AOTS.

Mục tiêu khóa học 

Mục tiêu của chương trình Đào tạo Phát triển lãnh đạo (LDTP) nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo công ty cho các cấp điều hành đang làm việc tại các doanh nghiệp/tổ chức. Chương trình này mang đến cơ hội để học viên được quan sát kỹ năng lãnh đạo cần thiết cho việc điều hành và mở rộng tầm nhìn lãnh đạo, khám phá phong cách lãnh đạo của bản thân.  

Đối tượng phù hợp với chương trình

Chủ sở hữu, giám đốc hay quản lý cấp cao của công ty từ tất cả quốc gia ngoại trừ Trung Quốc và Nhật Bản.  

Ngôn ngữ

Tất cả bài giảng, thảo luận, tham quan Công ty và bài thực hành đều bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật phiên dịch sang tiếng Anh.  

Nội dung khóa học

  • Bước đầu: Sau khi tiếp thu bài giảng về khái niệm cơ bản về lãnh đạo cho các giám đốc, học viên sẽ được phân tích phong cách lãnh đạo của bản thân, nhận dạng ra những điểm mạnh, điểm yếu và nắm bắt các vấn đề hay các việc cần làm liên quan đến năng lực lãnh đạo. Bên cạnh đó, học viên sẽ tư duy về thuyết lãnh đạo mà họ nên tập trung phát triển.
  • Bước thứ hai: học viên sẽ được học về khái niệm và bí quyết để các cấp giám đốc, điều hành thực hành năng lực lãnh đạo. Ví dụ làm thế nào để duy trì và nâng cao động lực cho đội ngũ, làm thế nào để tạo ra sự đột phá, và nuôi dưỡng nguồn nhân lực cho tổ chức. Các case study trong chương trình sẽ giúp học viên hiểu sâu thêm đặc điểm phong cách lãnh đạo của các lãnh đạo Nhật Bản thành công. Bên cạnh đó, các chuyến viếng thăm và tham quan công ty sẽ giúp học viên thấu hiểu về phong cách lãnh đạo được kỳ vọng ở cấp độ điều hành.
  • Bước thứ ba: dựa trên những hiểu biết ở trên, học viên xác định lý thuyết liên quan đến phong cách lãnh đạo mà họ muốn áp dụng vào trong công ty của mình trong tương lai. Học viên sẽ giải quyết các vấn đề hay những nhiệm vụ mà họ chịu trách nhiệm, và lập ra kế hoạch hành động cho chính mình. Học viên cũng sẽ thuyết trình về cách mà họ sẽ áp dụng năng lực lãnh đạo để giải quyết vấn đề và đạt được các nhiệm vụ của công ty vào ngày cuối khóa học.
 

Thời gian và địa điểm học

Thời gian: từ ngày 03/09/2018 đến 14/09/2018 Địa điểm: AOTS Tokyo Kenshu Center (TKC), Tokyo, Nhật Bản  

Thời hạn ứng tuyển và liên hệ

Hạn chót ứng tuyển: thứ Năm, ngày 05/7/2018 Liên hệ: IMT (Training Service Manager)  | Tel: + 84 (8) 5449 5969  |   Email: info@imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *