Học bổng tu nghiệp quản lý năng lượng trong sản xuất (PEMM) tại Nhật Bản

Ngày 18 tháng 09 năm 2015 – Viện IMT thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho chương trình học bổng quản lý năng lượng trong lĩnh vực sản xuất (the Program on Energy Management in Manufacturing Industry – PEMM) tại Nhật Bản của HIDA/AOTS. Chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ một phần bởi chính phủ Nhật Bản. Tất cả hồ sơ nhận được sẽ được Viện IMT soát xét, tuyển lựa và khuyến nghị đến HIDA.

Lợi ích của chương trình 

( 1 ) Giúp học viên hiểu biết sâu sắc hơn về các khái niệm quản lý năng lượng được thực hiện tại các công ty sản xuất Nhật Bản  

( 2 ) Giúp học viên hiểu biết sâu sắc hơn về các mối quan hệ giữa bảo tồn năng lượng, lợi nhuận công ty, và các lợi thế về mặt quản lý. Học viên cũng sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về các biện pháp cụ thể cần thực hiện trong mỗi quá trình để quản lý năng lượng hiệu quả trong các nhà máy và các cơ sở tương tự  

( 3 ) Nâng cao khả năng của học viên đủ để nghiên cứu lại xem các mục tiêu đã thiết lập trước khi đến Nhật Bản có khả thi để hoàn thành hay không. Và sau khi trở về, học viên có thể xây dựng kế hoạch hành động để giải quyết vấn đề và những thách thức bằng cách loại bỏ chất thải trong các nhà máy của họ và giảm chi phí

Phương pháp đào tạo

  • Trước khi sang Nhật bắt đầu khóa học, các học viên được yêu cầu chuẩn bị các tài liệu về thực trạng và mục tiêu trong các hoạt động liên quan đến quản lý năng lượng tại công ty/tổ chức của mình
  • Học viên xem xét tình hình quản lý năng lượng tại các công ty sản xuất Nhật Bản, các khái niệm và mục tiêu của quản lý năng lượng trong bối cảnh doanh nghiệp
  • Học viên được học các phương pháp vững chắc để triển khai các hoạt động bảo tồn năng lượng tại các công ty Nhật Bản trong từng giai đoạn phát triển sản phẩm, thiết kế quy trình và sản xuất. Học viên cũng được huấn luyện để hiểu sâu sắc hơn về cách để động viên và phát triển nhân viên cho hoạt động bảo tồn năng lượng tại công ty mình
  • Học viên được yêu cầu nghiên cứu lại về tính khả thi trong việc đạt được mục tiêu quản lý năng lượng được đề ra trước đó và lập kế hoạch để triển khai thực tế tại công ty bằng cách áp dụng nhận thức và các phương pháp đã học. Học viên sẽ trình bày vào ngày cuối khóa học.

Đối tượng phù hợp với chương trình

  • Các quản lý cấp trung và cấp cao
  • Những cá nhân có tham gia hoạt động quản lý năng lượng trong các nhà máy sản xuất

Thời gian và địa điểm huấn luyện

  • Thời gian: từ ngày 20/01 đến ngày 02/02 năm 2016
  • Địa điểm:  HIDA Kansai Kenshu Center (Nhật Bản)

Thời hạn ứng tuyển và liên hệ

  • Hạn chót ứng tuyển: thứ Bảy, ngày 14/11/2015
  • Liên hệ: IMT (Training Service Manager), tel: + 84 (8) 5449 5969; e-mail: nt@www.imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *