[Học bổng] Thông báo học bổng tu nghiệp tại Nhật Bản HIDA/AOTS: EPCM, SHOP, QCTC

Chúng tôi đang tiếp nhận hồ sơ các học bổng:

* Quản lý doanh nghiệp (EPCM) tại Tokyo, Nhật Bản đến hết ngày 28/04/2014.

* Quản lý chất lượng (QCTC) tại OSAKA từ 28/8-12/9/2014. Hoàn tất hồ sơ trước ngày 13/6/2014.

* Giải quyết các vấn đề về nhân sự và tổ chức (SHOP) từ 18-29/8/2014.Hoàn tất hồ sơ đăng ký về IMT trước ngày 11/6/2014

Xin vui lòng liên hệ (08) 5449 5969 Ms Lâm Thảo để nhận hồ sơ đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *