Học bổng toàn phần Chương trình quản lý cho ngành Kinh doanh chuỗi nhà hàng, cafe (ENVF)

Chương trình nhằm cải thiện môi trường kinh doanh liên quan đến thương mại và đầu tư của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI). Hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc cải thiện cấu trúc và môi trường kinh doanh bằng cách chia sẻ hệ thống kinh tế xã hội của Nhật Bản, công nghệ và bí quyết, tất cả đều đã được chứng minh thông qua kết quả của sự phát triển kinh tế Nhật Bản

Số lượng: 25 suất

Thời gian: Ngày 05 – 14/12/2016

Địa điểm: HIDA Tokyo Kenshu Center (TKC), Nhật Bản

Hạn chót đăng ký: 11/11/2016

Địa điểm: HIDA Kansai Kenshu Center (KKC)

 

Mục tiêu chương trình:

(1) Cung cấp các tình huống, vấn đề và quá trình phát triển hiện nay của Nhật Bản trong ngành Kinh doanh chuỗi nhà hàng, cafe
(2) Làm quen với phương pháp quản lý và Marketing trong ngành Kinh doanh chuỗi nhà hàng, café tại Nhật Bản
(3) Giúp xây dựng kế hoạch hành động cần thiết để cải tiến hệ thống kinh doanh hiện có của chủ các chuỗi nhà hàng, café tham gia chương trình

 

Ngôn ngữ:
Tiếng Nhật được sử dụng như là ngôn ngữ chính và được thông dịch sang tiếng Việt trong suốt quá trình giảng dạy. Các tài liệu học tập khác được chuẩn bị bằng tiếng Việt.

 

Liên hệ ứng tuyển

IMT (Training Service Manager)  | Tel: + 84 (8) 5449 5969  |   Email: nt@www.imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *