Hội thảo quản lý thiết bị đo lường

Là đơn vị đồng tổ chức cùng JQA Nhật Bản (Tổ chức đảm bảo chất lượng Nhật Bản) trong chuỗi sự kiện về Quản lý thiết bị đo lường, Viện IMT giới thiệu hội thảo "Quản lý thiết bị đo lường" diễn ra ngày 10/12/2015. Chương trình hội thảo không thu phí tham dự.

Đối tượng tham gia

 • Phụ trách quản lý đo lường người Việt Nam (cán bộ phòng Đảm bảo chất lượng, phòng Quản lý chất lượng, phụ trách quản lý đo lường, phụ trách quy trình)
 • Số lượng: 50 người (ngừng tiếp nhận đăng ký khi đủ số người tham gia)

Nội dung hội thảo

Đây là hội thảo hướng tới đối tượng là cán bộ phụ trách quản lý đo lường của phòng Đảm bảo chất lượng và phòng Quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp. Hội thảo giải thích các nội dung cơ bản như cách thức quản lý thiết bị đo lường. Đây là một yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001.

 • Xây dựng quy trình quản lý: giải thích về cách thức xây dựng quy trình quản lý thiết bị đo lường sau khi đã hiểu được ý nghĩa của việc “đo lường”.
 • Quản lý thiết bị đo lường: giải thích về phương pháp quản lý chi tiết thiết bị đo lường (nhận biết, chu kỳ hiệu chuẩn v.v.) cũng như giải thích về hệ thống và các từ chuyên ngành quan trọng liên quan đến “đo lường” như khái niệm về liên kết chuẩn đo lường, ISO/IEC 17025 v.v.
 • Sử dụng và thao tác với thiết bị đo lường: dùng các ví dụ cụ thể để giải thích về việc sử dụng, bảo quản, bảo trì thiết bị đo lường.

Giảng viên và ngôn ngữ

 • Giảng viên: ông Takao Akitoshi, chủ nhiệm Bộ phận đo lường (Nhiệt-Hình-Động lực học) – Trung tâm đo lường – Tổ chức đảm bảo chất lượng Nhật Bản
  • Ủy ban tại nội địa Nhật Bản,  Ủy ban đo lường chất lượng OIML
  • Ủy viên Tiểu ban thể tích và Ủy ban kỹ thuật hệ thống JCSS phương pháp đo lường
 • Ngôn ngữ:
  • Hội thảo: phiên dịch đồng thời Nhật – Việt
  • Tài liệu: song ngữ Nhật – Việt

Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: thứ Năm, ngày 10/12/2015
 • Địa điểm:
  • Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC Hồ Chí Minh)
  • Số 15, đường D5, phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM; tel: 08-3512-2151
 • Lịch trình
  • 13:00: tiếp nhận đăng ký
  • 13:30 – 17:00: hội thảo

Phí tham dự và đăng kí

 • Phí tham dự: miễn phí cho khách có đăng kí
 • Đăng kí tham dự: liên hệ Ms Lâm Thảo, tel 08 5449 5969 hay điền vào phiếu đăng ký tại đây và gửi về email info@www.imt.vn chậm nhất ngày 23/11/2015.
 • Quy trình đăng kí tham dự như sau

*1 Với hội thảo thu phí chúng tôi sẽ phát hành hóa đơn VAT đối với tổ chức/ doanh nghiệp tham gia. Vui lòng điền thông tin đầy đủ, chính xác vào PHIẾU ĐĂNG KÝ.

*2 Ngoại trừ trường hợp buộc phải hủy hội thảo do lý do riêng của Tổ chức và Đơn vị đồng tổ chức.

*3 Chúng tôi sẽ không hoàn trả phí tham gia hội thảo nếu quý vị tự hủy đăng ký với bất cứ lý do gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *