Viện IMT đón tiếp đại diện Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) và HRI

Posted by | HỖ TRỢ HỢP TÁC NHẬT BẢN, TIN TỨC | 0 |

Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Ngày 26/02/2014, lãnh đạo Viện hân hạnh đón tiếp ông Yozo Goto – Giám đốc Hợp tác kỹ thuật, Cục hợp tác thương mại và kinh tế, Bộ Kinh tế – Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, cùng ông Sadao Takeda – Giám đốc Viện nghiên cứu HRI để thảo luận về các chương trình hợp tác.


Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Leave a Reply