Huấn luyện Gemba & Kaizen tại Thiên Long

Đào tạo Kaizen

Long Thành, ngày 05 tháng 07 năm 2024 –  Tập đoàn Thiên Long đã tổ chức huấn luyện Cải tiến hiện trường sản xuất cho cấp quản lý.

Trong chương trình 2 ngày làm việc cùng IMT, người tham dự đã được chuyên gia Lâm Bình Vũ hướng dẫn về tư duy cải tiến, cách phát hiện các loại lãng phí, cải tiến bằng 5S và Kaizen, công cụ ECRS và các kỹ thuật chuyên sâu về phân tích dòng chảy, phân tích layout, phân tích cử động và thời gian.

Chuyên gia của IMT đã cùng lực lượng Thiên Long thực hiện Gemba tại hiện trường các xưởng lắp ráp và xưởng ép nhựa để cùng nhau phát hiện điểm cải tiến. Ngay trong ngày, các nhóm đã đề xuất ý tưởng và giải pháp cải tiến cho môi trường làm việc, tiết giảm năng lượng, tăng năng suất thao tác, giảm lãng phí nguyên vật liệu… một cách cụ thể.

Phương thức đào tạo kết hợp hiện trường và trò chơi đã giúp các anh chị em tham dự tạo dựng tâm thế cải tiến thật tích cực.

Anh Lâm Bình Vũ cũng đã giải đáp trực tiếp các thắc mắc về cách thức tổ chức, triển khai và duy trì hoạt động cải tiến, cách thức huy động tinh thần Kaizen tập thể từ kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp khác nhau.

Trong bối cảnh thị trường biến động, việc tiếp tục đầu tư vào đào tạo Kaizen là một khoản đầu tư rất đáng giá, và luôn mang lại hiệu quả về lợi nhuận cũng như tinh thần nhân viên.

Liên hệ IMT nếu bạn thấy cần triển khai cải tiến, triển khai quản lý LEAN tại doanh nghiệp của mình. Email info@imt.vn, điện thoại +84 (28) 36 200 600.

👉 Theo dõi thêm những thông tin về IMT tại: Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *