IMT đánh giá vận hành toàn diện theo khung ICEA tại CAMIMEX GROUP

Vào tháng 6/2020, Viện IMT đã thực hiện khảo sát, đánh giá toàn diện doanh nghiệp theo khung đánh giá ICEA. Đánh dấu sự khởi đầu cho chặng đường hợp tác tiếp theo giữa IMT và Camimex Group.

Công ty Cổ phần Camimex Group (CMX) được thành lập từ năm 1977, là một trong những công ty đầu tiên của ngành thủy sản Việt Nam. Hiện nay không chỉ là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu tôm mà còn mở rộng được quy mô, tăng hiệu quả hoạt động gắn với phát triển bền vững. Đặc biệt, Camimex có thế mạnh là doanh nghiệp duy nhất cung ứng sản phẩm tôm sinh thái cho thị trường.

Công ty Cổ phần Camimex Group
Công ty Cổ phần Camimex Group

Đánh giá vận hành toàn diện

Về khung đánh giá toàn diện mức độ vận hành doanh nghiệp ICEA: Đây là khung đánh giá được IMT nghiên cứu, tham khảo và hiệu chỉnh để trở nên một công cụ đánh giá hiệu quả, chính xác, phù hợp nhất cho đặc điểm môi trường kinh doanh, doanh nghiệp tại Việt Nam. Khung đánh giá được thực hiện cho các nội dung tại doanh nghiệp gồm: Giá trị cốt lõi tổ chức, hệ thống và vận hành, con người và văn hóa – trong đó đi sâu vào nhiều nội dung chi tiết và thiết thực để đảm bảo hiệu quả vận hành.

Báo cáo kết quả đánh giá vận hành toàn diện tại Camimex
Báo cáo kết quả đánh giá vận hành toàn diện tại Camimex

Sau nhiều phiên làm việc gồm khảo sát, phỏng vấn, đánh giá, báo cáo, Viện IMT đã giúp Ban lãnh đạo nhìn nhận được vấn đề và quyết định hợp tác với IMT trong các công việc kế tiếp để hiện thực hóa các chỉ tiêu mong muốn trong tương lai.

Tại IMT, chúng tôi luôn đề cao đặc thù của doanh nghiệp, song song đó, các chuyên gia tại IMT còn cung cấp các cơ sở khoa học để hỗ trợ Ban lãnh đạo ra quyết định, hoạch định. Cam kết đồng hành với doanh nghiệp từ khảo sát, tư vấn, đến triển khai ra kết quả cuối cùng.  Xem thêm thông tin tại đây hoặc fanpage: https://www.facebook.com/imtvietnam/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *