Triển khai dự án Quản lý tri thức trên nền Confluence 5.9.5

Triển khai dự án Quản lý tri thức trên nền Confluence 5.9.5

Triển khai dự án Quản lý tri thức trên nền Confluence 5.9.5

IMT, ngày 17/02/2016 – Tuần đầu tiên làm việc sau Tết truyền thống, IMT đã thực hiện kick-off chính thức cho dự án Quản lý tri thức (Knowledge Management) trên nền Atlassian Confluence 5.9.5. Mục đích của dự án Quản lý tri thức này là hệ thống hóa các tri thức đã được lập tài liệu và tạo môi trường để hệ thống hóa các tri thức ngầm và tiềm ẩn (tacit and explicit knowledge), làm cho các tri thức dễ đọc, dễ học, mở rộng tri thức chuyên ngành, tăng cộng tác và phát triển năng lực nhân sự, giảm lead-time và tăng chất lượng thực hiện dự án.

*Quản lý tri thức: là quá trình phối hợp con người, công nghệ, quy trình, cấu trúc tổ chức một cách có hệ thống để tạo giá trị gia tăng thông qua việc tạo ra, chia sẻ và sử dụng kiến thức một cách hiệu quả; lan truyền được các bài học kinh nghiệm và bí quyết thực hành hiệu quả (best practices) trong “bộ nhớ chung” của công ty, và thúc đẩy khả năng học hỏi cải tiến liên tục.

Cập nhật thông tin về hoạt động của IMT tại: https://www.imt.vn/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *