IMT tư vấn văn hóa tại tập đoàn công nghệ đa quốc gia

Khách hàng của IMT là một tập đoàn công nghệ hoạt động trên 11 quốc gia, với hơn 45.000 nhân viên. Thực hiện sứ mệnh tiên phong về kiến tạo xã hội số, mang công nghệ từ trái tim để phục vụ cho hàng trăm triệu khách hàng trên phạm vi quốc tế, khách hàng đã tin cậy sử dụng dịch vụ tư vấn văn hóa từ IMT.

Dự án tư vấn văn hóa cần bao lâu

Dự án tư vấn đã có 2 năm thực hiện khảo sát diện rộng về đặc tính văn hóa hiện hữu cần duy trì, các đặc tính văn hóa được yêu cầu từ phía chiến lược, mong đợi từ chính lực lượng nhân công đang làm việc, các xu hướng xây dựng văn hóa trong lĩnh vực công nghệ của các MNC. IMT đã tư vấn điều chỉnh các nhận thức, định nghĩa, hành vi văn hóa cần có trong thập kỷ kế tiếp dựa trên các phân tích chuyên sâu về các tầng văn hóa doanh nghiệp, từ giả định ẩn sâu đến thể hiện hành vi cụ thể.

Không chỉ dừng lại ở xây dựng bộ giá trị cốt lõi hay hành vi, IMT còn đưa ra khung quản trị văn hóa cấp tập đoàn. Khung quản trị văn hóa cấp tập đoàn sẽ giúp thể hiện rõ mức độ ảnh hưởng của tập đoàn đến các công ty thành viên. Đây chính là một trong 5 vai trò chính yếu của mô hình quản trị công ty mẹ-con.

Chương trình triển khai cài đặt văn hóa được thiết lập ở mức tối thiểu 3 năm. Điều quan trọng là bên trong công ty không bao giờ được tuyên bố “Văn hóa là một dự án” mà phải là một hành trình không bao giờ kết thúc hay được tuyên bố là “đã xây dựng văn hóa thành công”.

Văn hóa có phải chỉ là truyền thông

Hiểu lầm thường gặp nhất là xây dựng văn hóa là các hoạt động tổ chức team-building, lễ hội kỷ niệm truyền thống, làm các bản tin hay các nghi lễ. Đây là phần rất nhỏ để tác động đến nhận thức ban đầu. Hầu hết các chương trình xây dựng văn hóa sẽ lụi tàn nhanh chóng nếu chỉ dựa vào các hoạt động truyền thông.

Tại IMT, chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng chương trình cài đặt văn hóa. Trong kế hoạch cài đặt, chương trình truyền thông – đào tạo là phần không thể thiếu. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả thực sự, IMT đã tư vấn chi tiết cách thức tác động đến hành vi của số đông thông qua sự làm gương của các quản lý. Điều này tác động đến 70% độ thành công của chương trình chuyển đổi văn hóa.

Không chỉ dừng ở đó, để đạt đến mức xuất sắc trong hoạt động quản lý, IMT cũng tư vấn để đồng bộ hóa các chính sách, hệ thống, quy trình liên quan đến hoạt động và trải nghiệm nhân viên – từ tuyển dụng, phát triển đến phát huy vai trò của con người và văn hóa.

Hãy liên hệ IMT khi bạn muốn trao đổi về chuyên môn, thực hiện các chương trình Xây dựng hoặc Chuyển đổi văn hóa bằng cách đồng bộ hóa Chiến lược, Văn hóa và Hệ thống.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *