Japan Scholarship 2017 – Học bổng Phát triển Lãnh đạo (LDTP)

Viện IMT trân trọng thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cho chương trình học bổng tu nghiệp “Phát triển lãnh đạo (the Leadership Development Training Program)”.

LDTP Là học bổng tu nghiệp bởi HIDA – Hiệp hội phát triển nguồn lực hải ngoại Nhật Bản, phần lớn chi phí được hỗ trợ bởi chính phủ Nhật Bản. Các hồ sơ ứng tuyển sẽ được Viện IMT soát xét, lọc và khuyến nghị đến HIDA.

 

Mục tiêu khóa học:

Phát triển kĩ năng lãnh đạo cho các nhà quản lý tại các doanh nghiệp và tổ chức. Thấu hiểu phong cách lãnh đạo của chính mình, và tìm ra những yêu cầu cần thiết cho một nhà lãnh đạo trong bối cảnh hiện nay.

 

Đối tượng mục tiêu:

Chương trình này dành cho các chủ doanh nghiệp, giám đốc, quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp hoặc tổ chức trên toàn thế giới (trừ Trung Quốc và Nhật Bản)

 

Ngôn ngữ: 

Chương trình đào tạo được hướng dẫn bằng tiếng Anh, hoặc tiếng Nhật thông dịch qua tiếng Anh

 

Thời gian và địa điểm:

Ngày 07 – 20/09/2017, tại HIDA Tokyo Kenshu Center (TKC)

 

Hạn chót đăng ký: 30/06/2017

 

Liên hệ

Ms. Tạ Thị Lâm Thảo (Training Service Manager)

Tel: + 84 (8) 5449 5969

Email: ts@www.imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *