Japan Scholarship 2017 – Quản lý doanh nghiệp theo phong cách Nhật Bản (PJCM)

Ngày 28 tháng 09 năm 2017 – Viện IMT thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho chương trình học bổng Quản lý doanh nghiệp theo phong cách Nhật Bản (The Program for Japanese Corporate Management – PJCM) của AOTS. Khoảng 2/3 chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ bởi chính phủ Nhật Bản. Tất cả hồ sơ ứng tuyển sẽ được Viện IMT soát xét, tuyển lựa và khuyến nghị đến HIDA.

 

Lợi ích của chương trình:

( 1 ) Học được phương pháp quản lý độc đáo của người Nhật và cách thức suy nghĩ căn bản làm nền tảng cho các phương pháp đó

( 2 ) Hiểu được phương pháp và triết lý quản lý của người Nhật

( 3 ) Phát triển năng lực quản lý toàn diện của người tham gia chương trình

( 4 ) Dễ dàng ứng dụng vào hệ thống quản lý doanh nghiệp của người tham gia chương trình học

 

Đối tượng phù hợp với chương trình

  • Chủ doanh nghiệp hoặc Giám đốc của các doanh nghiệp sản xuất
  • Chủ doanh nghiệp và Giám đốc của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ và các quản lý cấp cao

 

Thời gian và địa điểm

  • Thời gian: từ ngày 21/02 đến ngày 08/03 năm 2018
  • Địa điểm: HIDA Kansai Kenshu Center (Nhật Bản)

 

Thời hạn ứng tuyển và liên hệ

  • Hạn chót ứng tuyển: ngày 29/11/2017
  • Liên hệ: IMT (Training Service Manager) | Tel: + 84 (28) 36 200 600 | Email: nt@www.imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *