Khóa đào tạo 5S và Horenso

Posted by | ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ SẢN XUẤT, TIN TỨC | 0 |

Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Khóa học 5S và Horenso tháng 3/2015 với các hoạt động thực hành và tham quan hiện trường nhà máy đã đem lại những kiến thức bổ ích cho các học viên.


Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Leave a Reply