[Đào tạo] Khóa Kaizen cải tiến hiện trường bằng kỹ thuật phân tích sản xuất tháng 03/2014

Áp dụng hình thức học kết hợp thực hành liên tục ngay trên mô hình trò chơi và video mô phỏng, khóa học sẽ trang bị các công cụ phân tích dòng chảy công việc; đo lường từng thao tác công nhân để xác định đâu là “lao động” và đâu là “cử động”, cân bằng dây chuyền hoặc các trường hợp cải tiến cụ thể khác.

Từ đó, người quản lý có số liệu tính toán và phương án cụ thể để cắt giảm lãng phí, tăng năng suất và chứng minh hiệu quả của biện pháp thực hiện của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *