Khởi động OKR tại CMC TSSG

OKR tại CMC

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2019 –  CMC TSSG là đơn vị tiên phong trong tập đoàn CMC ứng dụng OKR nhằm đạt được mục tiêu tham vọng trở thành công ty có doanh thu trên 1 tỷ USD. Sau 10 năm ứng dụng KPI đến từng nhân viên, CMC TSSG mong muốn có sự tự chủ trong công việc lẫn sự gắn kết cao hơn nữa trong đội ngũ từ lãnh đạo đến nhân viên.

CMC TSSG đã mời các chuyên gia tư vấn IMT để thực hiện việc chuẩn hóa kiến thức về triết lý và công cụ OKR, so sánh giữa OKR và KPI, làm rõ quy trình triển khai OKR từ cấp công ty đến cấp vận hành. Sau 03 giờ học hỏi, 65 quản lý cấp trung và cấp cao của CMC TSSG đã tiếp tục với phiên thực hành giải quyết các vấn đề lớn mà công ty đang gặp phải với sự phản biện của chuyên gia IMT.

Sau talk-show, buổi facilitation session đã kéo dài đến hơn 6 giờ tối với các trao đổi thẳng thắn. Đội ngũ CMC đã phân biệt được rõ sự khác biệt giữa phân bổ chỉ tiêu đơn thuần và việc sử dụng OKR như công cụ kết nối đội cùng giải quyết vấn đề, định nghĩa được những mục tiêu đúng và kết quả thực sự then chốt – tránh được việc nhầm lẫn giữa việc phải làm (initiatives) và kết quả cần đạt (KR).

Ngày 31 tháng 05 năm 2019, Ms Đặng Tuyết Thương – chuyên gia tư vấn chiến lược và vận hành của IMT – cũng đã có buổi trình bày OKR cho toàn bộ lực lượng nhân viên CMC TSSG và các lãnh đạo tập đoàn CMC. Đây sẽ là tiền đề cho việc ứng dụng OKR ở mức độ rộng hơn.

 

OKR
Thao luan OKR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *