Kiến thức về phát triển tư duy cho lãnh đạo

Logo IMT white

Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ

IMT – Institute of Management and Technology

140/4 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

+84 (28) 36 200 600 info@imt.vn

Về chúng tôi

Dịch vụ

Bài viết kiến thức