Làm việc cùng ĐH Chulalongkorn

Saigon, tháng 04/2018 – Đoàn làm việc từ Viện nghiên cứu xã hội (Social Research Institute) thuộc đại học Chulalongkorn – Thái Lan đã có phiên làm việc phục vụ cho nghiên cứu Khắc phục các khoảng cách giữa quản lý và nhân viên Việt – Nhật và vai trò của trách nhiệm xã hội trong các công ty Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam. TS Saikaew Thipakorn dẫn đầu đoàn làm việc đã có buổi phỏng vấn định tính chuyên sâu với ông Lưu Nhật Huy – Giám đốc điều hành IMT trên chuyên khảo này.

IMT đã phân tích các khía cạnh về đặc trưng văn hóa địa phương (cảm nhận về thời gian, cảm nhận về quyền lực và quan hệ quản lý, tính cách…) chi tiết hóa đến từng vùng và các xung đột tiềm tàng, quan điểm về trả công và các hướng dẫn để thực hiện giao thoa văn hóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *