Lunch & Learn: Gắn kết giá trị cá nhân với giá trị tổ chức

Viện IMT phối hợp cùng Ban liên lạc Cựu tu nghiệp sinh AOTS Việt Nam (AVAS) giới thiệu chương trình Lunch & Learn tháng 08/2018 với chủ đề “Gắn kết giá trị cá nhân với giá trị tổ chức“.

***

Tôi là ai? Giá trị của tôi là gì? Điều gì quan trọng với tôi ở cuộc đời này?
Văn hóa doanh nghiệp, giá trị của tổ chức là gì?
Giá trị cá nhân của tôi có phù hợp và gắn kết với giá trị của tổ chức?

Mời các Anh Chị tham dự buổi nói chuyện cùng TS. Trương Thị Lan Anh với chủ đề ” GIÁ TRỊ CÁ NHÂN GẮN KẾT VỚI GIÁ TRỊ TỔ CHỨC”
Thời gian: 10:00-12:00 (Ăn trưa từ 12:00 – 13:00), dự kiến ngày 15/8/2018
Phí tham dự: 350,000 đồng/ 1 người (bao gồm ăn trưa)
Địa điểm: tại TP. HCM (sẽ thông báo cụ thể sau)
Đăng ký: avas.vietnam@gmail.com hoặc tel: 028-5449 5969
Hạn cuối nhận đăng ký: 10/8/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *