Lunch & Learn – Hệ thống quản lý Amoeba

Lunch and Learn là chương trình nhằm tận dụng giờ ăn trưa thành những buổi trao đổi kiến thức, kinh nghiệm ngắn gọn, không nặng hình thức mà tập trung vào hiệu quả.

 

Tổng quan Lunch & Learn tháng 04 – chủ đề “Hệ thống Quản lý AMOEBA” 

  • Thời gian: 11:30-13:00, ngày 19/4/2017
  • Địa điểm: 219 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Hạn chót đăng ký: 14/4/2017 (Số lượng tham dự có giới hạn)

 

Hệ thống quản lý AMOEBA là gì?

Là một phương pháp quản lý độc đáo mà Ông Inamori Kazuo đã tạo ra trong khi phấn đấu để duy trì Nguyên tắc Quản lý của Tập đoàn Kyocera.

Quản lý Amoeba bắt đầu bằng cách chia tổ chức thành các đơn vị nhỏ gọi là “Amoebas”. Mỗi nhà lãnh đạo Amoeba chịu trách nhiệm soạn thảo các kế hoạch và mục tiêu cho đơn vị. Amoebas đạt được mục tiêu thông qua hợp tác và nỗ lực của tất cả các thành viên Amoeba của họ.

Trong hệ thống này, mọi nhân viên đóng một vai trò chính và tự nguyện tham gia quản lý đơn vị, đạt được cái được gọi là “Quản lý bởi Tất cả”.

Lợi nhuận của Amoeba được tính trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng năm. Mục tiêu là nhắm vào kế hoạch vào hành động, và tạo ra một hệ thống số liệu giúp dẫn đến tăng hiệu quả giờ làm việc.

Hệ thống quản lý Amoeba đã được triển khai tại khoảng 600 công ty, trong đó có Kyocera, KDDI và Japan Airlines (JAL).

 

Liên hệ

Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ mới  (IMT)

  • IMT
  • E-mail: info@www.imt.vn
  • Tel: 08-544905969

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *