MFCA là gì – cách quản lý hao phí hiệu quả hơn định mức

Mặc dù có đến 99.9% các công ty sử dụng định mức để quản lý hao phí, nhưng thực tế khi sử dụng định mức các công ty

  • Khó có được bộ định mức đầy đủ
  • Khó có được một bộ định mức chính xác
  • 100% định mức đã bao gồm lãng phí bên trong.

Điều này ngụ ý rằng nhà quản lý đã mặc nhiên chấp nhận tồn tại lãng phí trong sản xuất. Tư duy này dẫn đến việc quản lý hao phí kém hiệu quả vì định mức thường được xây dựng bởi kinh nghiệm sản xuất tốt nhất, được giao và siết lại theo hàng năm, và thường là sự trả giá của phía sản xuất và phòng định mức hơn là cái tốt nhất có thể làm.

MFCA (Material Flow Cost Accounting/Analysis) là một hệ thống đo lường dòng chảy và tồn trữ nguyên vật liệu (nguyên liệu, năng lượng, nhân công,…) trong quy trình sản xuất bằng cả đơn vị vật lý và tiền tệ nhằm nhận biết chính xác lãng phí theo góc nhìn tuyệt đối. Chỉ có cái gì đến tay và hữu ích đối với khách hàng mới được xem là chi phí hữu ích, còn lại đều được xem là hao phí.

Sử dụng công cụ – hay quan trọng hơn là cách thay đổi góc nhìn này, IMT đã thực hiện các dự án tư vấn và chỉ ra hao phí đối với sản phẩm nhựa gia dụng có thể lên đến 28% thay vì 2%, hay sản phẩm khuôn là gần 40% hao phí thay vì một tỷ lệ rất nhỏ theo cách quản lý truyền thống, và từ đó khơi dậy tinh thần cải tiến mạnh mẽ hơn tại nơi làm việc.

Mời các anh chị tham khảo phần giới thiệu MFCA là gì theo slide bên dưới

MFCA.ppt

 

Tham khảo các chương trình tư vấn Quản lý sản xuất tại Viện IMT: http://www.imt.vn/tu-van/quan-ly-san-xuat/

Lưu Nhật Huy

Consultant, IMT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *